Мал. 4.5. Радіонуклідна урофлоуграма:
а - в нормі; б - при інфравезикальній обструкції.