Мал. 6.8 Видалення звуженого мискового-сечовідного сегмента за методом Андерсона-Хайнса-Бішофа: а - лінія розтину при субтотальному видаленні ниркової миски й звуженого мисково-сечовідного сегмента; б - утворення каудального лоскута ниркової миски; в - зшивання на інтубаційній трубці залишків ниркової миски й підшивання сечовода.