Медицина

Нефректомія

 
Мал. 6.10. Нефректомія: а - перитинання сечовода між лігатурами; б,в - накладання лігатури на ниркові судини; г,д - пересічення ниркових судин.
Oddsei - What are the odds of anything.