Медицина

Схематичне зображення пієлограми при карбункулі нирки

 
Мал. 9.5. Схематичне зображення пієлограми при карбункулі нирки: а - початок гострого періоду; б - через місяць після початку захворювання; в - через 2 місяці після початку захворювання ( за А.Я. Пителем і співавт., 1961)
Oddsei - What are the odds of anything.