Мал 10.2. Цистоскопічна картина виділення гною з вічка сечовода.