Медицина

Пухлина правої нирки (селективна ниркова артеріограма, судинна фаза).

 
Мал. 15.4. Пухлина правої нирки (селективна ниркова артеріограма, судинна фаза).
Oddsei - What are the odds of anything.