Мал.16.3. Пухлина сечового міхура (цистограма по Кнайзе-Шоберу).