Мал. 16. 15. Схеми заміщення сечового міхура сегментом тонкої кишки:
а - U-подібна пластика; б - J-подібна; в - I-подібна; г - О-подібна; д,е - варіанти J-подібної пластики.