а
б,в
Мал. 19. 6. Резекція артерії з заміщенням її аутотрансплантантом: а,б,в - етапи операції.