Мал.21.2. Зморщена нирка (селективна артеріограма справа).