Грей (Гр) — дорівнює дозі випромінювання, при якій опроміненій речовині масою в 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання 1 джоуль.