1. . .

2. . - - . .

3. .

 

( 30)

1. . .

(vena cava inferior)

 

(vena cava inferior) IVV (vertebrae lumbales [IVV]) :

- (v. iliaca communis sinistra);

- (v. iliaca communis dextra), (bifurcatio aortae).

(centrum tendineum diaphragmatis) , (mediastinum superius cavitatis thoracis) (atrium dextrum).

(vena cava inferior) :

- (vv. parietales venae cavae inferioris);

- (vv. viscerales venae cavae inferioris).

(vv. parietales venae cavae inferioris) :

- (vv. lumbales) , (paries posterior cavitatis abdominis), (canalis vertebralis), (medulla spinalis et meninges), (aa. lumbales).

(vena cava inferior), (v. lumbalis ascendens).

ϒ (v. iliolumbalis) (vena iliaca communis).

 

(v. lumbalis ascendens).

- (vv. phrenicae inferiores) , (aa. phrenicae inferiores).

(vv. phrenicae inferiores dextrae) (vena cava inferior), (vv. phrenicae inferiores sinistrae) (v. suprarenalis sinistra), (v. renalis) (vena cava inferior).

 

 

 

(vv. viscerales venae cavae inferioris) :

- (v. testicularis dextra), (v. ovarica dextra), (margo posterior testis) (hilum ovarii) , (plexus pampiniformis).

(plexus pampiniformis dexter) (vena cava inferior).

(plexus pampiniformis) (v. testicularis) (funiculus spermaticus);

- (v. testicularis sinistra), (v. ovarica sinistra), (v. renalis sinistra);

- (vv. renales) , (hilum renale) , (vv. lumbales), (v. cava inferior) (vertebrae lumbales);

- (v. suprarenalis dextra), (hilum glandulae suprarenalis);

- (v. suprarenalis sinistra), (v. renalis sinistra);

-                                (vv. hepaticae) (v. cava inferior) (regio hepatis) (sulcus venae cavae).

 

(v. iliaca communis)

- (art. sacroiliaca) :

- (v. iliaca interna);

- (v. iliaca externa).

: : : IMAGE586

(v. iliaca interna)

:

- ;

- , .

:

- (vv. gluteae superiores);

- (vv. gluteae inferiores);

- (vv. obturatoriae);

- (vv. sacrales laterales);

- (v. iliolumbalis), (vena iliaca communis);

- (v. sacralis mediana), (vena iliaca communis sinistra).

 

:

- (plexus venosus sacralis);

- (plexus venosus prostaticus), :

- (v. dorsalis profunda penis);

- (vv. profundae penis);

- (vv. scrotales posteriores);

: : : IMAGE590

- (plexus venosus vesicalis), :

- (vv. vesicales);

- (plexus venosus rectalis), :

- (vv. rectales superiores), (v. mesenterica inferior);

- (vv. rectales mediae), (v. iliaca interna);

- (vv. rectales inferiores), (v. pudenda interna);

- (plexus venosus uterinus), :

- (vv. uterinae);

- (plexus venosus vaginalis), :

- (vv. uterinae).

: : : IMAGE589

(v. iliaca externa)

(v. femoralis) .

ϳ (lig. inguinale) (v. iliaca externa) :

- (v. epigastrica inferior);

- (v. circumflexa ilium profunda).

: : : IMAGE547

 

2. . - - . .

вί ײί

(vena portae hepatis) (lig. hepatoduodenale) (ductus choledochus) (a. hepatica propria) (caput pancreatis) :

- (v. mesenterica superior);

- (v. mesenterica inferior);

- (v. splenica).

(cavitas abdominis), (hepar).

 

(porta hepatis) (v. portae hepatis) :

- (v. cystica);

- (v. gastrica dextra);

- (v. gastrica sinistra);

- (v. prepylorica);

- (vv. paraumbilicales).

 

ֳ (porta hepatis) (vena portae hepatis), .

 

 

 

(anastomoses portocavales)

:

- (v. portae hepatis);

- (v. cava superior);

- (v. cava inferior).

 

 

:

- (pars abdominalis oesophagi) :

- (v. gastrica sinistra) (v. portae hepatis);

- (vv. oesophageales) (v. cava superior);

- (rectum) :

- (v. rectalis superior) (v. portae hepatis);

- (rectalis media) (v. cava inferior);

- (v. rectalis inferior) (v. cava inferior);

- (umbilicus) :

- (v. epigastrica superior) (v. cava superior);

- (vv. paraumbilicales) (v. portae hepatis);

- (v. epigastrica inferior) (v. cava inferior);

- (colon ascendens) (colon descendens) :

- (vv. lumbales) (v. cava inferior);

- (v. colica dextra) (v. colica sinistra) (v. portae hepatis).

 

(anastomoses cavocavales)

:

- (vena cava superior);

- (vena cava inferior).

o :

- (v. epigastrica superior) (v. cava superior), (v. epigastrica inferior) (v. cava inferior);

- (vv. lumbales) (v. cava inferior), (vv. lumbales ascendentes) (v. cava superior);

- (v. thoracoepigastrica) (v. cava superior), (v. epigastrica superficialis) (v. cava inferior);

 

- (vv. lumbales) (v. cava inferior), (plexus venosus vertebralis externus) (v. cava superior).

 

(circulatio foetalis)

, :

- (sanguis arteriosus) , , (lig. teres hepatis);

- , , . ҳ ;

- (ductus venosus) , , (lig. venosum hepatis);

- (foramen ovale), (septum interatriale);

- (circulus sanguineus minor) ;

- (ductus arteriosus) , , , (circulus sanguineus major);

- (caput), (collum; cervix), (membra superiora) (pars superior trunci).

(pars inferior trunci et membra inferiora) .

³ (a. umbilicalis).

ϳ , , (circulus sanguineus minor).

67- .

910- .

30- .

.

, , , , , .

(foramen ovale) , (ductus arteriosus, ) (ductus venosus, ) (ligamentum arteriosum) (ligamentum venosum).

(v. umbilicalis) (ligamentum teres hepatis), 𳿿 (aa. umbilicales) - (ligamenta vesicoumbilicalia lateralia).

.

 

3. .

(arteria iliaca communis)

(pelvis minor) (art. sacroiliaca) :

- (arteria iliaca externa);

- (arteria iliaca interna).

 

: : : IMAGE586

 

(a. iliaca interna)

(a. iliaca interna) (margo superior foraminis ischiadici majoris) :

- (truncus anterior);

- (truncus posterior).

(trunci anterior et posterior) :

-         (parietes et organa pelvis minoris).

-      

-        

ó (rami arteriae iliacae internae) :

- (rr. viscerales);

- (rr. parietales).

(rr. parietales arteriae iliacae internae) :

- (a. iliolumbalis), :

- (m. psoas major);

- (m. iliacus);

- (m. quadratus lumborum);

- (os ilium);

- (aa. sacrales laterales) (superior et inferior), :

- (ossa et musculi regionis sacralis);

- (matres spinales).

- (a. glutea superior), (pelvis) (foramen suprapiriforme) :

- (mm.glutei);

- (art.coxae);

- (a. glutea inferior), (foramen infrapiriforme) , :

- (m.gluteus maximus);

- (cutis regionis glutealis);

- (a. obturatoria), (canalis obturatorius) (femur), :

- (mm. obturatorii interni et externi);

- (art. coxae);

- (musculi mediales femoris): mm. adductores longus, brevis, magnus et minimus; m. pectineus, m.gracilis;

- (cutis organorum genitalium externorum);

- (caput femoris).

- (a. umbilicalis), , :

- (aa. vesicales superiores) (apex vesicae urinariae);

- (rr. ureterici) (ureteres).

(rr. visceralis arteriae iliacae internae) :

- (a. ductus deferentis), :

- (ductus deferens);

- (a. vesicalis inferior), :

- (vesica urinaria);

- (rectum);

- (rami glandulae vesiculosae) (rami prostatici);

- (rami vaginales);

- (a. rectalis media), :

- (ampulla recti);

- (m. levator ani);

- (glandula vesiculosa) (prostata);

- (vagina).

(a. rectalis media) :

- (a.rectalis superior) (a. mesenterica inferior);

- (a.rectalis inferior) (a. pudenda interna);

- (a. uterina) (lig. latum uteri) (cervix uteri) (fundus uteri); :

- (a. vaginalis), :

- (r. tubarius);

- (r. ovaricus), (a. ovarica) (pars abdominalis aortae);

- (a. pudenda interna), i (cavitas pelvis) (foramen infrapiriforme), (foramen ischiadicum minus) (cavitas pelvis minoris) (fossa ischioanalis).

(fossa ischioanalis) (a. pudenda interna) :

- (a. rectalis inferior) :

- (a. perinealis) (musculi perinei);

- (rami organa genitalia externa).

(arteria iliaca externa)

(a. iliaca communis), (lacuna vasorum) (femur), (a. femoralis).

³ :

- (a. epigastrica inferior), (vagina musculi recti abdominis), (mm.abdominis) :

- (r. pubicus), (r. obturatorius) (a. obturatoria accessoria);

- (a. cremasterica) ;

- (a. ligamenti teretis uteri) .

(a. epigastrica inferior) (rami arteriae obturatoriae) (r. obturatorius);

- (a. circumflexa ilium profunda) (spina iliaca anterior superior) (rami) :

- (mm. abdominis);

- (mm. pelvis).

(a. circumflexa ilium profunda) (rami arteriae iliolumbalis).

 

(v. iliaca communis)

- (art. sacroiliaca) :

- (v. iliaca interna);

- (v. iliaca externa).

(v. iliaca interna)

:

- ;

- , .

:

- (vv. gluteae superiores);

- (vv. gluteae inferiores);

- (vv. obturatoriae);

- (vv. sacrales laterales);

- (v. iliolumbalis), (vena iliaca communis);

- (v. sacralis mediana), (vena iliaca communis sinistra).

:

- (plexus venosus sacralis);

- (plexus venosus prostaticus), :

- (v. dorsalis profunda penis);

- (vv. profundae penis);

- (vv. scrotales posteriores);

 

- (plexus venosus vesicalis), :

- (vv. vesicales);

- (plexus venosus rectalis), :

- (vv. rectales superiores), (v. mesenterica inferior);

- (vv. rectales mediae), (v. iliaca interna);

- (vv. rectales inferiores), (v. pudenda interna);

- (plexus venosus uterinus), :

- (vv. uterinae);

- (plexus venosus vaginalis), :

- (vv. uterinae).

 

 

..