Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 12 (6 годин)

Тема: Органи травлення. Їх становлення в постнатальному періоді. Ротова порожнина, її поділ, будова стінок. Будова постійних та молочних зубів. Будова і функція язика та залоз ротової порожнини. Особливості їх будови у віковому аспекті. : Становлення, формування та функція глотки і стравоходу в постнатальному періоді.  Особливості будови, топографії та функції шлунка в дитячому віці і в дорослих.  Особливості будови, топографії та функції тонкої кишки.

 

Мета: Вивчити анатомічні утвори, які складають травний апарат, а також детально засвоїти стінки ротової порожнини, зуби, їх будову і функцію, формулу молочних та постійних зубів, прорізування, прикус, анатомічні особливості утворів язика, а також будову, топографію і функцію слинних залоз Вивчити: - будову глотки та стравоходу, їх топографію; -    особливості будови та топографії шлунка в дитячому віці і в дорослих;-     будову та функцію відділів тонкої кишки.

 

Професійна орієнтація студентів.

Травна система є координованою структурою організму, функція якої полягає в поглинанні їжі та всмоктуванні поживних речовин, а також видаленні речовин, що не засвоїлися. Виходячи з розуміння загального плану будови травної системи, послідовно формується клінічне мислення лікаря, грамотно будується діагностичний пошук і терапевтична практика. Тому, захворювання життєво важливих органів ротової порожнини (глосити, гінгівіти, тонзиліти, злоякісні пухлини губ) вказують на необхідність вивчення детальної будови анатомічних утворів, розміщених в ній. Часто в клінічній практиці зустрічаються незрощення верхньої губи і розщеплення твердого піднебіння, при яких проводиться їх хірургічна корекція.

Травний процес починається з подрібнення їжі і хімічної обробки її в ротовій порожнині. Оскільки всі органи травного тракту взаємно залежні між собою, утворюють єдине ціле, то при порушенні їх функції настає розлад в відділах травної системи, що розміщуються нижче. Порушується подрібнення їжі при ураженні зубів, порушення слиновиділення веде до розладу травлення, хімічних процесів обробки їжі, утруднює акт жування, ковтання, поступлення їжі в відділи, розміщені нижче, веде до розвитку патогенної мікрофлори. Вивчення цих змін важливо в клініці і подальшій діяльності лікаря. Затримка прорізування у дітей зубів може свідчити про рахіт.

Захворювання життєво важливих органів ротової порожнини (глосити, злоякісні пухлини язика, запалення слинних залоз, порушення загальної і смакової чутливості слизової оболонки язика) вказують на необхідність вивчення детальної будови анатомічних утворів, розміщених в ній.

Порушення слиновиділення веде до розладу травлення хімічних процесів обробки їжі, утруднює акт жування, ковтання, поступлення їжі в відділи, розміщені нижче, веде до розвитку патогенної мікрофлори. Вивчення цих змін важливо в клініці і подальшій діяльності лікаря.

Глотка та стравохід знаходяться у складних взаємовідносинах з органами, які їх оточують, тому порушення в глотці і стравоході може свідчити і про патологічні процеси в органах цих ділянок середостіння, черевної порожнини і відділів травного тракту, розміщених нижче( шлунка, кишки, печінки). Тому знання будови цих органів потрібні для подальшого вивчення клінічних дисциплін і застосування їх для практичної діяльності лікаря при лікуванні тонзилітів, фарингітів, езофагітів.

Основними функціями шлунка є секреторна і рухова, які забезпечують хімічну та фізичну обробку їжі, депонування вмісту та його евакуацію. Шлунок виконує також інкреторну, всмоктувальну та екскреторну функції. Порушення функції шлунка впливає на його тонус і виявляється в появі хвороб ( гастрити, виразки, ушкодження слизової шлунка і кишки). Тому знання будови органу важливе для вивчення хвороб травної системи в клініці в практичній діяльності лікаря.

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки надзвичайно поширена патологія, яка уражає людей найактивнішого, творчого віку, зумовлюючи тривалу, а іноді й постійну втрату працездатності. Крім того, тонка кишка уражається численними захворюваннями (запальними, пухлинними, кишкова непрохідність), багато з яких вимагають хірургічного втручання, а останні є немислимими без детального знання анатомії. На сьогоднішній день розширення діапазону діагностичних маніпуляцій (рентгенологічних, ендоскопічних) роблять можливою ранню діагностику різних патологічних станів і вимагають насамперед знання нормальної структури досліджуваних органів. Інколи порожня кишка використовується для пластики стравоходу, інших відділів травного тракту. Все це вказує на необхідність вивчення детальної анатомічної будови тонкої кишки.

 

Базовий рівень знань та вмінь.

1. Латинська термінологія.

2. Будова черепа.

3. Скелет.

4. М’язи голови..

5. М’язи та клітковинні простори голови і шиї.

6.Топографія передньої черевної стінки.

7. Поділ черевної порожнини на поверхи і ділянки, топографія очеревини

 

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·                               Ілюстративний матеріал.

1. Череп з нижньою щелепою.

2. Сагітальний розпил голови і шиї.

3. Череп в цілому.

4. Набір зубів.

5. Розпил зуба.

6.  Сагітальний розпил голови з відпрепарованими слинними залозами.

7.  Препарат язика.

8. Відеосистема

9. Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

10.  Скелет.

11.  Труп з відкритою черевною порожниною.

12.  Окремі макропрепарати шлунка.

 

 

·                               Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. На музейному препараті сагітального розпилу голови та шиї розглядають присінок рота, спайки губ і вуздечку верхньої і нижньої губи, ясна, тверде і м’яке піднебіння, присінок і власне порожнину рота.

Робота 2. Виготовити розпил (шліф) зуба.

Робота 3. М’язи  язика. Розглядають поздовжні м’язи, їх хід на поперечному перерізі. На попередньому препараті спостерігають вертикальний м’яз язика, знаходять сліпий отвір та сосочки язика.

Робота 4. Розгляд та вивчення привушної залози і її протоки.

Робота 5. Розгляд та вивчення піднижньощелепної залози і її протоки.

Робота 6 Розгляд та вивчення під’язикової залози і її протоки.

Робота 7. Ознайомлення і знаходження з’єднань глотки з суміжними порожнинами і органами.

Робота 8. Розгляд м’язів глотки, а саме її м‘язи-констриктори.

Робота 9. Розглядають стравохід від шиї до проходження його через діафрагму.

Робота 10. Вивчення препарату поперечного розрізу стравоходу. Розглядають складки слизової оболонки стравоходу.

Робота 11. На музейному трупі розглядають грудну і черевну порожнини.

Робота 12. Розглядають  велику кривизну шлунока і його воротарну частину, м’яз-стискач воротаря.

Робота 13. Навчитися знаходити і показувати органи (відділи) травної системи і їх відношення до очеревини, які вивчались у даній темі,

Робота 14. Навчитися знаходити порожнисто-дванадцятипалий згин тонкої кишки та клубово-сліпокишковий кут, тобто початок і кінцевий відділ тонкої кишки. Розглянути препарати в музеї, звернути увагу на дивертикул Меккеля.

Робота 15. Замалювати поділ живота на ділянки.

Робота 16.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 17 Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

·                               Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.  Відділи травного каналу.

2.  Стінки ротової порожнини.

3.  Тверде піднебіння.

4.  М’яке піднебіння.

5.  Зів і чим він обмежений.

6.  Присінок та власне порожнина рота.

7. Набір зубів: корінь, шийка, коронка поверхні. Відмінність зубів за формою, кількістю коренів, горбиків.

8. Розпил зуба: порожнина зуба, дентин, емаль, цемент, канал кореня.

9. Сагітальний розріз голови: покажіть привушну, піднижньощелепну, під’язикову залози і їхні протоки.

10. Частини язика.

11. М’язи язика.

12. Сосочки язика, їх топографію.

13 Сагітальний розріз голови і шиї: носова частина горла, горловий отвір труби, горловий і трубний мигдалики, ротова частина горла, зів, гортанна частина горла, зів, гортанна частина глотки. Шийна частина горла, зів, гортанна частина глотки. Шийна частина стравоходу.

14. Горло (задня його стінка, відпрепаровані м’язи); частини горла, хоани, вхід в гортань, грушоподібна кишеня, м’язи, що розширюють і звужують горло.

15. Труп з відкритою грудною і черевною порожнинами (показати частини стравоходу, звуження стравоходу).

16. Показати на препаратах: вісцеральний та парієтальний листки очеревини, зв’язки очеревини, сальники, брижі. Шлунок, його частини, кривизни, зв’язки, стінки, вхідний і вихідний отвори, вирізки, шлункові поля, характер складок слизової, оболонки різних частин, сфінктер воротаря, поверхні, селезінка: краї, полюси, зв’язки селезінки, ворота.

17. Відділи тонкої кишки.

18. Частини 12-палої кишки.

19. Пеєрові бляшки клубової кишки.

20. Великий та малий сосочки 12-палої кишки.

21. Порожнисто-дванадцятипалий згин.

22. Клубово-сліпокишковий згин.

23. Голотопія і скелетотопія шлунка.

 

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год.)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. У новонародженої дитини у першу ж добу педіатр помітив, що при смоктанні молоко потрапляє в носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

Еталон відповіді: Незарощення твердого піднебіння

2. Задача. До стоматолога звернувся хворий із запаленням альвеоли другого верхнього кутнього зуба. Яка частина зуба буде уражена в першу чергу?

Еталон відповіді: Корінь зуба

3. Задача. Лікар-стоматолог при лікуванні зубів вводить в просвіт між щокою і альвеолярним відростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивідний отвір протоки якої залози він закриває?

Еталон відповіді: Привушної залози

4. Задача. 40- річному хворому з виразкою шлунка була призначена ендоскопія. При проведенні обстеження ендоскопіст повинен пам’ятати, що нормальний рельєф слизової оболонки шлунку утворений:

Еталон відповіді:  Шлунковими складками, полями і ямочками.

5. Задача. До лікарні поступив 50 річний хворий з симптомами механічної жовтухи і з підозрою на рак великого сосочка дванадцятипалої кишки. Великий сосочок дванадцятипалої кишки розташований:

Еталон відповіді: У низхідній частині дванадцятипалої кишки.

6. Задача. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

Еталон відповіді: слизова.

 

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.          Як поділяється травна система?

2.          Відділи травного каналу.

3.          Частини ротової порожнини, з’єднання між ними.

4.          Назвіть стінки ротової порожнини.

5.          Будова твердого піднебіння.

6.          Опишіть будову і функцію м’якого піднебіння.

7.          Що таке зів і чим він обмежений?

8.          Вади розвитку обличчя.

9.          Будова губ і щік.

10.      Будова зуба (м’які і тверді тканини).

11.      Які поверхні має коронка зуба?

12.      Класифікація зубів за їх положенням, формою і коренями.

13.      Чим відрізняються молочні зуби від постійних?

14.      Перерахуйте строки і послідовність прорізування молочних зубів.

15.      Перерахуйте строки і послідовність прорізування постійних зубів

16.      Формула молочних і постійних зубів (анатомічна і клінічна).

17.      Що таке прикус? Фізіологічні і патологічні прикуси.

18.      Будова та функція язика.

19.      М’язи язика, їх функція.

20.      Привушна слинна залоза, її топографія, будова, хід протоки.

21.      Топографія протоки привушної слинної залози.

22.      Піднижньощелепна слинна залоза, її топографія, будова, хід протоки.

23.      Під’язикова слинна залоза, її топографія, будова, хід протоки.

24.      Класифікація дрібних залоз порожнини рота.

25.      Сосочки язика, будова, топографія.

26.      Топографія проток піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз.

27.      Будова глотки, його функція.

28.      Топографія горла.

29.      Які частини розрізняють в глотці?

30.      З якими суміжними утворами сполучається порожнина глотки і за допомогою яких отворів.

31.      Групи м’язів глотки, їх характеристика.

32.      З яких мигдаликів складається лімфо-епітеліальне кільце, його функція?

33.      Опишіть механізм акту ковтання.

34.      Будова стінки глотки, його оболонки.

35.      Які орієнтири фіксації фіброзної оболонки глотки на основі черепа?

36.      Будова стравоходу, його функція.

37.      Які відділи має стравохід, їх довжина?

38.      Топографія стравоходу (скелетотопія, голотопія, синтопія).

39.      Назвіть звуження стравоходу і їх топографію.

40.      Які шари має стінка стравоходу?

41.      Які особливості будови слизової, м’язової оболонки стравоходу?

42.      Взаємовідношення стравоходу та аорти.

43.      Що таке черевна порожнина?

44.      Що таке порожнина очеревини?

45.      Особливості покриття органів очеревиною, приклади.

46.      Опишіть розміри і зовнішню будову шлунка.

47.      Топографія шлунка (скелетотопія, голотопія, синтопія).

48.      Залози слизової оболонки шлунка і їх функція.

49.      Фіксуючий апарат шлунка.

50.      Які форми мінливості шлунка Ви знаєте?

51.      Особливості будови м’язової оболонки шлунка.

52.      Яка функція м’яза-стискача воротаря?

53.      Топографія передньої стінки живота.

54.      Які частини має тонка кишка відносно очеревини?

55.      Які відділи має тонка кишка?

56.      Опишіть будову стінки тонкої кишки.

57.      Частини дванадцятипалої кишки.

58.      Скелетотопія, голотопія, синтопія кожного відділу 12-палої кишки.

59.      Відношення дванадцятипалої кишки до очеревини.

60.      Особливості будови слизової оболонки тонкої кишки в різних її відділах.

 

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.