Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 16 (6 годин)

Тема: Будова і топографія сечоводів та сечового міхура.

Чоловічі статеві органи. Будова яєчка, його придатка. Сім‘явивідні шляхи. Сім‘яні міхурці, передміхурова та цибулино-сечівникова залози.

Зовнішні чоловічі статеві органи. Сім’яний канатик. Оболонки яєчка. Будова чоловічого сечівника. Топографія органів малого тазу у чоловиків.

Мета: Вивчити будову, топографію та функцію сечоводів та сечового міхура.

Вивчити будову, топографію внутрішніх чоловічих статевих органів та ендокринну частину яєчка.

Вивчити будову, топографію зовнішніх чоловічих статевих органів та топографію органів малого тазу у чоловіків.

Професійна орієнтація студентів.

Актуальним є питання сечокам’яної хвороби, яка призводить до змін у нирках, сечовому міхурі, сечових шляхах. Саме тому студент повинен звернути увагу на звуження сечоводу, особливості будови стінок сечового міхура. Гормони кори надниркових залоз впливають на функцію канальців нирок, що визначає загальний вміст калію, натрію та води в організмі. Крім того, вони мають протиінсулінову дію і впливають на статеве дозрівання. Отже, набряки, зміна кольору шкіри, надмірна вага, нерегулярність менструацій повинні наштовхнути лікаря на думку про захворювання надниркових залоз.

Загальнобіологічне значення статевої системи є продовження існування виду, а її спеціальна роль полягає в забезпеченні процесів утворення статевих клітин. Основним органом сперматогенезу в чоловічій статевій системі є яєчко, яке продукує статеві клітини (сперматозоїди). Разом із тим воно виділяє в кров статеві гормони, які зумовлюють вторинні статеві ознаки та статевий потяг до осіб другої статі. Функціональні сексуальні розлади є порушеннями при яких відсутня здатність відчувати сексуальний потяг (аноргазмія), або слабість і неможливість звершення статевого акту (імпотенція). До таких розладів також слід віднести - фригідність. відсутність еякуляції, або передчасна еяколяція, на які в значній мірі впливають психогенні і конституаційні фактори. Виходячи з розуміння загального плану будови чоловічої статевої системи в цілому, послідовно формуєшся клінічне мислення лікаря, грамотно будується діагностичний пошук і психотерапевтична практика лікування.

Функціональні сексуальні розлади є порушеннями при яких відсутня здатність відчувати сексуальний потяг (аноргазмія), або слабість і неможливість звершення статевого акту (імпотенція). До таких розладів також слід віднести - фригідність. відсутність еякуляції, або передчасна еякуляція, на які в значній мірі впливають психогенні і конституаційні фактори. Виходячи з розуміння загального плану будови чоловічої статевої системи в цілому, послідовно формуєшся клінічне мислення лікаря, грамотно будується діагностичний пошук і психотерапевтична практика лікування.

Базовий рівень знань та вмінь.

1. Латинська термінологія.

2. Черевна порожнина і порожнина очеревини.

3. Будова стінок таза, його м’язів, особливості топографії очеревини в чоловічому тазі,

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·         Ілюстративний матеріал.

1. Скелет.

2. Труп з розкритою черевною порожниною.

3. Матеріал для препарування.

4. Сагітальний розпил через чоловічий таз.

5. Окремі вологі препарати чоловічих статевих органів.

6. Муляжі, таблиці, схеми.

7. Відеосистема

8. Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

 

 

·         Методика виконання практичної роботи.

Робота І. Простежити хід сечоводів у черевній порожнині.

Робота 2. На вологому препараті сечового міхура навчитися робити розтин для демонстрації складок слизової, сечоміхурового трикутника.

Робота 3 .На вологому препараті надниркової залози навчитися робити розтин для демонстраці кіркового та мозкового шарів.

Робота 4. За допомогою даних методичних вказівок розробіть схему послідовного розміщення внутрішніх статевих органів у чоловіка.

Робота 5. За допомогою даних методичних вказівок розробіть схему послідовного розміщення зовнішніх статевих органів у чоловіка.

Робота 6. Вивчення чоловічого статевого члена (прутня).

Робота 7.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 8. Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

 

Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.  Нирка з наднирниковою залозою: поверхні, краї, ворота наднирникових залоз.

2.  На сечоводі показати його частини.

3.  На сечовому міхурі показати: дно, тіло, верхівку, шийку, складки слизової, трикутник міхура, отвори міхура.

4.  Схема хромафінних органів: парааортальні тільця, сонний та куприковий вузли.

5.    Яєчко і його придаток.

6.    Передміхурову залозу.

7.    Сім’яні міхурці.

8.    Сім’явиносну протоку .

9.    Цибулино-сечівникову залозу.

10. Статевий член (прутень). . 2. Сечівник: його частини, сім’яний горбик, маточку і пазуху.

11. Мошонку (калитку) з розпрепарованими оболонками яєчка і сім’яного канатика.

  1. Аналіз оглядових рентгенограм, КТ та МРТ нирок та надниркових залоз в нормі.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (1 год.)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. При обстеженні у чоловіка виявлено жіночі статеві ознаки. Дослідження власне статевих органів патології не виявило. Про пухлину якої залози можна думати?

Еталон відповіді: Glandula supratenalis;

2. Задача. У хворого хлопчика, 10 років, виявлене сполучення серозної порожнини яєчка з очеревинною порожниною, що потребує оперативного втручання на сім’яному канатику. Яка з оболонок сім’яного канатика має бути розтята останньою, щоб виділити його змістовність?

Еталон відповіді:  Fascia spermatica interna;

3. Задача. Хворий скаржиться на часте та утруднене сечовиділення. Порушення структури якого з наведених утворень є причиною цього?

Еталон відповіді: Простата

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.        Функція сечоводу.

2.        Звуження сечоводу, їхня локалізація.

3.        Будова стінки сечоводу.

4.        Топографія сечоводу.

5.        Топографія сечового міхура.

6.        Структура стінки сечового міхура.

7.        Відношення сечового міхура до очеревини .

8.        Відділи сечового міхура.

9.        Чим обмежений трикутник сечового міхура?

10.     Що утворює м’язовий шар сечового міхура?

11.     Що характерно для трикутника сечового міхура?

12.     Які отвори має сечовий міхур?

13.     Функція сечового міхура.

14.     Зовнішня будова надниркових залоз.

15.     Топографія .лівої та правої надниркових залоз.

16.     Ворота надниркових залоз.

17.     Чим покрита надниркова залоза зовні?

18.     Будова надниркової залози.

19.     Опишіть будову кіркової речовини надниркової залози.

20.     Опишіть будову мозкової речовини надниркової залози.

21.     Які гормони виробляє мозкова речовина надниркової залози?

22.     Синтопія надниркових залоз.

23.     Гормони кіркової речовини надниркових залоз.

24.     Хромафінні органи.

25.     Локалізація хромафінних органів.

26.     Перелічіть хромафінні органи.

27.     Яка функція хромафінних органів?

28.     Що відноситься до внутрішніх чоловічих статевих органів?

29.     Яка будова яєчка?

30.     Яка топографія та функція яєчка?

31.     Яка будова і топографія придатка яєчка?

32.     Сім’явиносна протока, її будова, топографія і функція.

33.     Сім’яні міхурці, їх будова, топографія., функція.

34.     Будова передміхурової залози.

35.     Топографія та функція передміхурової залози.

36.     Будова, топографія та функція цибулино-сечівникової залози.

37.     Що відноситься до зовнішніх чоловічих статевих органів?

38.     Опишіть оболонки яєчка .

39.     Як проходить процес опускання яєчка?

40.     Яка будова, сім’яного канатика?

41.     Яка топографія та функція сім’яного канатика?

42.     Яка будова чоловічого статевого члена (прутня)?

43.     Чоловічий сечівник, його будова, особливості, топографія, функція.

44.     Які звуження сечівника ви знаєте?

45.     Які ви знаєте розширення сечівника?

46.     Які і скільки вигинів у чоловічому сечівнику?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

Oddsei - What are the odds of anything.