Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 18 (6 годин)

Тема: Анатомія органів ендокринної системи.

Анатомія органів імунної системи. Селезінка.

Практичні ЗАВДАННЯ по препаруванню органів дихання, сечової, статевої та ендокринної систем.

Мета: Вивчити структуру, топографію та функцію органів ендокринної системи.

Продемонструвати вміння знаходити, називати і показувати на препаратах, а також препарувати органи дихальної, сечостатевої та ендокринної систем.

Вивчити будову та топографію органів імунної системи, селезінки.

Професійна орієнтація студентів.

Щитоподібна залоза, що виробляє гормони, які впливають на всі види обміну речовин, може змінювати свою функцію при різноманітних захворюваннях (наприклад, інфаркт міокарда, пневмонія). При одужанні хворого її функція стабілізується. Але довготривала надмірна чи недостатня кількість гормонів щитоподібної залози в організмі призводить до різноманітних захворювань, особливо у людей з лабільною нервовою системою, у жінок після менопаузи та у дітей, про що повинен пам’ятати лікар.

Прищитоподібні залози виділяють паратгормон, який є одноланцюговим поліпептидом, що складається з 84 амінокислот і значною мірою діє на функцію нирок, Метаболізм вітаміну Д та кістки. Вчені вважають, що 5 % первинних каменів і 15 % рецидивних каменів у нирці є наслідком гіперфункції прищитоподібних залоз.

Біль в кістках, їх слабкість, ламкість та деформування (остеопороз) теж є наслідком гіперфункції цих залоз. Про це повинен пам’ятати лікар при лікуванні артритів, симптоматика яких не зникає ні при застосуванні фізпроцедур, ні при медикаментозному лікуванні.

Вилочкова залоза є центральним органом імунної системи, її ураження, особливо у дітей, робить організм досить чутливим до вірусних інфекцій навіть слабкої дії. Якщо таким дітям проводити вакцинацію, у них можуть розвинутися досить важкі стани.

Будь-який компонент імунної системи, специфічний чи неспецифічний, може бути відсутнім або мати певні вади. Імунодефіцитні стани можуть бути наслідком набутого захворювання. Прикладом є синдром набутого імунодефіциту (СНІД), хоч він є складовою частиною різних інфекційних захворювань, включаючи грип, кір та ін.

Стан імунної системи визначає опірність організму до різноманітних несприятливих чинників. Імунні реакції є складними, а розлад будь-якої їх ланки спричинює “поломку” системи в цілому, проте вимагає специфічного лікування. Препарати так званої “точкової дії” впливають на певний орган, клітину чи хімічну реакцію. Тому такими важливими є знання усіх тонкощів імунної відповіді організму.

Патологія внутрішніх органів, їх систем, супроводжується різними порушеннями та розладами. На підсумковому занятті повноцінне засвоєння навчального матеріалу і викладення його у письмовій формі, комп’ютерному тестуванні та усних відповідях на. поставлені запитання дозволить не лише систематизувати отриманні знання про будову внутрішніх органів, але й зрозуміти нерозривну єдність людського організму та усіх його систем. Функціональне з’єднання органів з найрізноманітнішими функціями підтверджує, що немає хвороби окремого органа, а є лише захворювання організму в цілому.

Базовий рівень знань та вмінь.

1. Латинська термінологія.

2. Скелет грудної клітки.

3. Загальні дані про захисні сили організму, імунітет.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·         Ілюстративний матеріал.

1. Скелет.

2. Гортань із щитоподібною залозою.

3. Труп з розтятою грудною порожниною.

4. Дитячий труп з вилочковою залозою.

5. Матеріал для препарування.

6. Сагітальний розпил голови.

7. Поздовжній розпил довгої трубчастої кістки.

8. Фрагмент клубової кишки з розтятою стінкою.

9. Сліпа кишка і червоподібний паросток з розтятою стінкою.

10. Відеосистема

11. Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

 

 

·         Методика виконання практичної роботи.

Робота І. Навчитися знаходити і показувати органи середостіння.

Робота 2. Навчитися пальпувати один в одного щитоподібну залозу.

Робота 3. Описати будову  щитоподібної залози.

Робота 4. Вивчення поздовжніх розпилів довгих трубчастих кісток.

Робота 5. Вивчення лімфоїдної тканини кишківника.

Робота 6.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 7. Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

 

На музейному препараті продемонструвати лімфоїдні бляшки. За певними анатомічними орієнтирами знайти червоподібний відросток та оглянути лімфатичні фолікули.

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1. На розтятому плоді показати вилочкову залозу, її частки, поверхні, полюси.

2. На препаратах гортані з щитоподібною залозою показати частки щитоподібної залози, її полюси, перешийок, прищитоподібні залози.

3.  Довга трубчаста кістка: губчаста речовина кістки, кістковомозкова порожнина діафіза.

4.  Вилочкова залоза: частки, капсула, топографія.

5.  Сагітальний розпил голови: язиковий, глотковий, трубний та піднебінний мигдалики.

6.  Фрагмент клубової кишки з розтятою стінкою: солітарні лімфатичні фолікули, пейєрові бляшки.

7.  Сліпа кишка і червоподібний паросток з розтятою стінкою: лімфоїдні фолікули апендикса.

8. Препарування анатомічних утворів

9. Аналіз оглядових рентгенограм, КТ та МРТ селезінки в нормі.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год.)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

Еталон відповіді: Прищитоподібної залози.

2. Задача. Хвора звернулася до лікаря із скаргами на постійну спрагу, яка вперше виникла в неї декілька тижнів тому після сильного нервового потрясіння /смерті матері/. При обстеженні виявлено перевищення рівня цукру у крові. Дисфункція якої залози внутрішньої секреції спостерігається в хворої?

Еталон відповіді: Підшлункової.

3. Задача. У дитини 2 років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це зумовлено зниженням функції:

Еталон відповіді:  Прищитоподібних залоз

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.        Класифікація залоз внутрішньої секреції по А. А. Заварзіну.

2.        Опишіть топографію щитоподібної залози (голотопія, скелетотопія, синтопія).

3.        3 Опишіть зовнішню будову щитоподібної залози.

4.        Опишіть внутрішню будову щитоподібної залози.

5.        Які гормони виробляє щитоподібна залоза?

6.        Яка функція щитоподібної залози?

7.        Опишіть топографію прищитоподібних залоз.

8.        Які гормони виробляють прищитоподібні залози?

9.        Яка функція прищитоподібних залоз?

10.     До якої системи належать вилочкова залоза?

11.     Опишіть топографію вилочкової залози.

12.     Яка функція вилочкової залози?

13.     Опишіть зовнішню будову вилочкової залози.

14.     Опишіть внутрішню будову вил очкової залози.

15.     Що таке імунна система?

16.     Що відноситься до імунної системи?

17.     Що відноситься до центральних органів імунної системи?

18.     Будова та функціональне значення центральних органів імуногенезу.

19.     Що відноситься до периферійних органів імунної системи?

20.     Який зв’язок між центральними і периферійними органами імунної системи?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

Oddsei - What are the odds of anything.