Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1КУРСУ

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ №19 (6 годин)

Тема: СПИННИЙ МОЗОК. ФОРМА, ТОПОГРАФІЯ, БУДОВА. ОБОЛОНИ, СУДИНИ СПИННОГО МОЗКУ. ПРОСТА І СКЛАДНА РЕФЛЕКТОРНІ ДУГИ.

СПИННИЙ МОЗОК: внутрішня будова.

БУДОВА НИЖНЬОЇ ПОВЕРХНІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. ТОПОГРАФІЯ 12-ТИ ПАР ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ.

Мета: Вивчити будову, форму, розміри, топографію спинного мозку, його оболони, кровопостачання спинного мозку, складові частини рефлекторної дуги.

Вивчити будову нижньої поверхні головного мозку, топографію черепних нервів на основі мозку.

Професійна орієнтація студентів.

Функцією нервової системи є управління діяльністю різних систем та апаратів, що складають цілісний організм, координація протікаючих в ньому процесів, встановлення взаємозв’язків організму із зовнішнім середовищем. Однією із центральних частин нервової системи є спинний мозок, який автоматично регулює діяльність органів та їх систем і анатомічно та функціонально зв’язаний із головним мозком. Також, через спинний мозок проходить інформація від головного мозку до робочого органу та від робочого органу до головного мозку. Тому знання анатомії нервової системи, зокрема спинного мозку необхідні для розуміння певних функціональних станів, діагностики та лікування захворювань в неврології та нейрохірургії.

Знання будови і функції головного мозку потрібні для розуміння патології нервової системи, локалізації функцій в корі головного мозку, розуміння регуляторних (функцій) систем організму.

Базовий рівень знань та вмінь.

І. Латинська термінологія.

2. Остеоартросиндесмологія: будова хребців, з’єднання хребців, хребтовий стовп в цілому.

3. Загальна будова нервової системи. Оболони спинного мозку.

4. Українська термінологія.

5. Будова черепа.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·                               Ілюстративний матеріал.

1. Фізичне тіло з відпрепарованим спинним мозком.

2. Препарат спинного мозку

3. Демонстраційні препарати музею кафедри по спинному мозку.

4. Таблиці: «Анатомія спинного мозку», «Схематичне зображення ходу провідних шляхів», «Рефлекторна дуга» та ін.

5. Демонстраційні препарати мозку, сагітальний розріз мозку, основа мозку.

6. Відеосистема

7. Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

 

 

·                               Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. На музейному препараті оболон спинного мозку потрібно знайти потовщення спинного мозку (у верхньому відділі - шийне, в нижньому - поперекове); мозковий конус, яким закінчується спинний мозок; термінальну нитку.

Робота 2. На ізольованому препараті спинного мозку знайти передню серединну щілину, яка йде поздовжньо по передній поверхні спинного мозку і розділяє його на дві симетричні половини (праву та ліву): слабо виражені бічні борозни - передню та задню, які ділять кожну половину спинного мозку на три канатики.

Робота 3. Вивчення внутрішніх структур спинного мозку.

Виконати поперечний розтин спинного мозку, на якому продемонструвати його внутрішню будову, звернути увагу на сіру речовину, її форму, топографію, складові частини, ядра, відношення до білої речовини.

Робота 4. Зарисувати зовнішню будову спинного мозку.

Робота 5. Схематично замалювати судини спинного мозку - артеріальне коло Захарченка.

Робота 6. Вивчення препарату основи мозку. Оглядають нюхову цибулину, нюховий тракт і трикутник, зоровий нерв і його перехрест, соскоподібні тіла, сірий горб, лійку, гіпофіз, рельєф стовбура головного мозку, вихід з мозку ІІІ, IV, V і VI пар черепних нервів.

Робота 6.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 7. Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

 

·                               Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

 1. Спинний мозок: борозни, щілину, кінський хвіст, термінальну нитку.

 2. Верхню і нижню межі спинного мозку; шийне та поперекове потовщення?

 3. Схема поперечного розрізу спинного мозку: передні, задні і бічні роги сірої речовини спинного мозку, їх ядра, провідні шляхи.

 4. Розробіть графічні схеми оболон спинного мозку.

 5. Головний мозок, його відділи, півкулі, мозочок, долі півкуль, їх межі.

 6. Нюхову цибулину, нюховий шлях, нюховий трикутник, передню пронизану речовину.

 7. Зорові нерви і їх перехрестя, зорові шляхи, сірий горб, лійку, гіпофіз, сосочкові тіла.

 8. Ніжки мозку, міжніжкову ямку, задню пронизану речовину, корінці окорухових нервів.

 9. Вихід із мозку корінців блокових нервів.

 10. Міст, мозочок, довгастий мозок, корінці, трійчастого і відвідного нервів.

 11. Мосто-мозочковий кут, корінці лицевого, проміжного, присінково завиткового нервів.

 12. В задньолатеральній борозні довгастого мозку продемонструвати корінці язикогорлового, блукаючого та додаткового нервів.

 13. Піраміди і оливи довгастого мозку, вихід корінців під’язикового нерва.

 14. Аналіз оглядових рентгенограм, КТ та МРТ хребта та спинного мозку в нормі.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год.)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. Дитина 5-ти років доставлена в клініку з підозрою на менінгоенцефаліт. Укажіть місце спинномозкової пункції.

Еталон відповіді: Між 3-4 поперековими хребцями

2. Задача У результаті патологічного процесу порушена функція центральної ланки еферентної частини симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Вказати, де можлива локалізація процесу в спинному мозку?

 Еталон відповіді Латеральне проміжне ядро бокових рогів;

3. Задача У чоловіка 35 років внаслідок травми пошкоджено четвертий шийний хребець. Який сегмент спинного мозку може бути пошкодженим у нього?

Еталон відповіді 5- й шийний;

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

 1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи і як вона називається?

 2. Назвіть складові частини нейрона.

 3. Що таке синапс?

 4. Де розташовується спинний мозок?

 5. Опишіть скелетотопію спинного мозку.

 6. Опишіть зовнішню будову спинного мозку.

 7. Яка довжина спинного мозку?

 8. Назвіть верхню і нижню межі спинного мозку в залежності від статі та віку.

 9. Які розрізняють потовщення спинного мозку і чим вони обумовлені?

 10. Що таке кінський хвіст, чим він утворений?

 11. Що відходить від спинного мозку?

 12. Яке співвідношення між білою і сірою речовинами спинного мозку?

 13. Чим переважно представлені сіра та біла речовини спинного мозку?

 14. Які канатики розрізняють у спинному мозку?

 15. Яка форма сірої речовини спинного мозку і які частини в ній розрізняють (на поперечному розрізі)?

 16. Які ядра розрізняють в межах сірої речовини спинного мозку, де вони знаходяться?

 17. Які розрізняють корінці спинного мозку і які вони за функцією?

 18. Як формується спинномозковий нерв?

 19. Що таке сегменти спинного мозку, яка їхня кількість?

 20. Скільки нервових сегментів в кожному з відділів спинного мозку? Яка їх скелетотопія?

 21. Які розрізняють оболони спинного мозку, їх відмінності від оболон головного мозку?

 22. Які особливості твердої оболони спинного мозку?

 23. Які простори є між оболонами спинного мозку?

 24. Які артерії утворюють артеріальне коло Захарченка?

 25. Що таке рефлекс?

 26. Назвіть складові частини простої і складної рефлекторних дуг.

 27. Назвіть відділи головного мозку.

 28. Які структури видно на нижній поверхні головного мозку?

 29. Які частини нюхового шляху розміщені на основі мозку?

 30. Через яку ямку основи головного мозку проходять окорухові нерви?

 31. Яка пара черепних нервів виходить з мозку на дорсальній поверхні стовбурової його частини?

 32. Де розміщені корінці трійчастого нерва?

 33. Між якими структурами виходить з мозку відвідний нерв?

 34. Назвіть нерви, розміщені в ділянці мосто-мозочкового кута?

 35. Між якими структурами довгастого мозку виходять ІХ, Х, ХІ пари черепних нервів?

 36. Де розміщені корінці під’язикового нерва?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

 1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

 2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

 3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

 1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

 2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

 3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

 4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

 5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

Oddsei - What are the odds of anything.