Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 25 (6 годин)

Тема: Внутрішня сонна артерія. Кровоносні судини очної  ямки.

І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ пари черепних нервів, ділянки  їх розподілу. Війковий  вузол

І гілка V пари черепних нервів, ділянки  їх розподілу.

Мета: Вивчити хід, топографію, відділи та гілки внутрішньої сонної артерії.

Вивчити будову, топографію та гілки І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, пар черепних нервів та І гілки V пари черепних нервів, а також війкового вузла.

Професійна орієнтація студентів.

Головний мозок забезпечується кров’ю двома парними магістральними артеріями голови- внутрішніми сонними та хребтовими. Захворювання цих судин головного мозку уражають велику кількість населення в усіх країнах світу. Згідно з даними ВООЗ, смертність від інсультів складає 15% загальної смертності, тобто займає ІІІ місце після захворювань серця та злоякісних пухлин. Тому питання прфілактики та лікування судинних захворювань головного мозку має не тільки медичне, але й важливе соціальне значення.

Пошкодження черепно-мозкових нервів посідають провідне місце серед захворювань нервової системи, є частою причиною смерті, втрати працездатності, а також гострих станів, що потребують невідкладної допомоги від лікаря будь-якої спеціальності. Тому для постановки правильного топічного діагнозу, вибору вірної тактики лікування, потрібно досконало володіти знаннями з даної проблематики.

Базовий рівень знань та вмінь.

1.        Латинська термінологія.

2.        Скелет черепа.

3.        Будова ока.

4.        Вихід з мозку та черепа ЧМН.

5.        Проекція ядер ЧМН.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год)

·                               Ілюстративний матеріал.

1. Навчальний труп.

2. Скелет.

3. Череп.

4. Муляж очного яблука.

5.Вологий препарат головного мозку.

6. Сагітальний розпил голови.

7. Відеосистема

8. Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

 

 

·                               Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. На вологому препараті головного мозку студенти з активною допомогою викладача вивчають крупні судини основи мозку. Показують і називають артерії, які беруть участь в утворенні кола Вілізія.

Робота 2. Замалювати схему утворення артеріального кола мозку.

Робота 3 Студенти під керівництвом викладача на сагітальному розпилі голови, знаходять нюхову ділянку, нюхові нерви. На основі головного мозку знаходять нюхові цибулини, нюховий тракт, нюховий трикутник.

Робота 4. Студенти знаходять на основі головного мозку зоровий нерв, зорове перехрестя, зорові тракти, блоковий нерв, відвідний нерв.

Робота 5. Вивчення слізного нерва. Студенти під керівництвом викладача вивчають хід та зону іннервації слізного нерва.

Робота 6.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 7. Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

 

·                               Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.        Внутрішню сонну артерію.

2.        Очну артерію.

3.        Передню та середню мозкові артерії.

4.        Коло Вілізія.

5.        Нюхові нерви.

6.        Зоровий нерв.

7.        Окоруховий нерв.

8.        Блоковий нерв.

9.        Відвідний нерв.

10.     Трійчастий нерв та його гілки.

11.     Війковий вузол.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в області медіального кута ока, які супроводжувались масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цьому регіоні?

Еталон відповіді: A. carotis externa et a. carotis interna

2. Задача. В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв вірогідно пошкоджений?

Еталон відповіді: R. superior n.oculumotorius

 

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.        Яке розміщення внутрішньої сонної артерії в області шиї?

2.        Через який канал внутрішня сонна артерія проникає у порожнину черепа?

3.        Які частини внутрішньої сонної артерії ви знаєте?

4.        Які гілки відходять від внутрішньої сонної артерії до головного мозку?

5.        Який хід і топографія передньої мозкової артерії?

6.        Якою артерією з’єднуються обидві передні мозкові артерії?

7.        Який хід і топографія середньої мозкової артерії?

8.        Яке значення передньої та задніх сполучних артерій?

9.        Які артерії беруть участь в утворенні артеріального кола (кола Вілізія) великого мозку.

10.     Через який канал проходить очна артерія?

11.     Які гілки відходять від очної артерії?

12.     Якою артерією живиться сльозова залоза?

13.     З яких джерел живляться м’язи ока?

14.     Як відбувається кровопостачання слизової оболонки решітчастого лабіринту?

15.     Якими гілками очної артерії живиться слизова оболонка стінок носової порожнини та перегородки носа?

16.     Через які гілки здійснюється анастомоз між системами зовнішньої та внутрішньої сонних артерій?

17.     Вихід з мозку та черепа І пари ЧМН.

18.     Топографія нюхових нервів.

19.     Вихід з мозку та черепа ІІ пари ЧМН.

20.     З чого формується зоровий нерв?

21.     Які частини розрізняють у зорового нерва?

22.     Що проходить в середині зорового нерва?

23.     Чим огорнутий зоровий нерв?

24.     Вихід з мозку та черепа ІІІ пари ЧМН.

25.     Опишіть ядра окорухового нерва, та їх локалізацію.

26.     На які гілки розділяється окоруховий нерв?

27.     Опишіть область іннервації верхньої гілки окорухового нерва.

28.     Область іннервації нижньої гілки окорухового нерва. Парасимпатична частина окорухового нерва.

29.     Вихід з мозку та черепа ІV пари ЧМН.

30.     Топографія ядер блокового нерва.

31.     Область іннервації блокового нерва.

32.     Вихід з мозку та черепа VІ пари ЧМН.

33.     Область іннервації відвідного нерва.

34.     Вихід з мозку та черепа V пари ЧМН.

35.     З яких волокон складається трійчастий нерв?

36.     Де розміщений чутливий вузол трійчастого нерва і як він називається?

37.     На які гілки ділиться трійчастий нерв?

38.     На які гілки ділиться очний нерв?

39.     Що іннервує лобовий нерв?

40.     Що іннервує носовійковий нерв?

41.     Що іннервує слізний нерв?

42.     Топографія війкового вузла.

43.     Які гілки відходять від війкового вузла і що вони іннервують?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

Oddsei - What are the odds of anything.