Медицина

Тернопільський державний медичний університет

 

 

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

(медико-профілактична справа)

 

 

З А Н Я Т Т Я № 2 (6 годин)

Тема Будова ребер і грудини. Грудна клітка у цілому. Формування і становлення грудної клітки. Будова ключиці та лопатки. Плечова кістка, кістки передпліччя, кисті. Їх формування. Загальні дані про череп. Потилична, тім’ян  а і лобова кістки. Клиноподібна і решітчаста кістки.

Мета: навчитися знаходити, називати і показувати на скелеті і окремих препаратах ребра, грудину, лопатку, ключицю, плечову кістку і їх частини, вміти відрізняти І, ХІ, ХІІ ребра, а також праві і ліві ребра, лопатку, ключицю, плечову кістку. Навчитися вмінню знаходити, називати і показувати кістки передпліччя і кисті і їх частини на препаратах, розповідати їх будову.

Навчитись вмінню називати, знаходити і показувати на черепі і окремих препаратах лобову, тім’яну та потиличну кістки, їх частини, вмінню розповідати їх будову. Вивчити положення, складові частини, особливості будови клиноподібної та решітчастої кісток і розуміти їх участь в будові різних структур черепа.

Професійна орієнтація студентів. Зміна форми грудної клітки обумовлює зміну положення органів як грудної, так і черевної порожнин. Це призводить до розладу їх функції і є сприятливим фоном для захворювань. Рухомість поясу верхньої кінцівки і його значення для органу праці. Особливості будови грудини, які обумовлюють можливість внутрішньокісткового введення лікарських речовин та забір червоного кісткового мозку.

Велика функціональна значимість руки як органу праці. Локалізація найчастіших переломів плечової кістки. Місце найчастіших переломів кісток верхньої кінцівки (дистальні кінці променевої і ліктьової кісток). Вплив фізичних навантажень і гіподинамії на консолідацію переломів.

Особливості будови кісток склепіння черепа визначають характер і локалізацію переломів, а також поширення субперіостальних гематом, абсцесів. Травми кісток склепіння черепа належать до дуже тяжких пошкоджень, оскільки нерідко супроводжуються ураженням оболонок та речовини головного мозку, внутрішньочерепними крововиливами.

Клиноподібна та решітчаста кістки беруть участь в утворенні кісткових порожнин, також тут зосереджена велика кількість отворів, через які проходять кровоносні судини і нерви, тому пошкодження їх супроводжується ураженням черепних нервів, а також кровотечею з носа, глотки, крововиливами в орбіту. Клінічне і функціональне значення повітроносних пазух.

Базовий рівень знань та вмінь

1.       Латинська термінологія.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·           Ілюстративний матеріал

1. Скелет.

2. Окремі препарати: ребра, грудина, лопатка, ключиця.

3. Окремі препарати плечової кістки, кісток передпліччя і кисті.

4. Рентгенограми кісток передпліччя і кисті.

5. Череп.

6. Окремі препарати лобової, тім’яної і потиличної, решітчастої і клиноподібної кісток

7. Рентгенограми черепа.

8. Навчальна відеосистема.

9. Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·              Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Самостійне вивчення анатомії кісток грудної клітки і плечового поясу.

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками і атласами, вивчити анатомію ребер, грудини, лопатки, ключиці та плечової кістки на окремих препаратах і на скелеті; вивчити анатомію лобової, тім’яної і потиличної кісток на окремих препаратах і на черепі; анатомію решітчастої і клиноподібної кісток на окремих препаратах і на черепі.

Робота 2. Вивчити анатомію плечової кістки, кісток передпліччя і кисті на окремих препаратах і на скелеті.

 

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1. Ребра: поверхні, краї, кінці, особливості окремих ребер, як відрізнити ліві ребра від правих.

2. Грудина: її частини і значення в утворенні грудної клітки.

3. Скелет верхньої кінцівки: кістки плечового пояса і вільної верхньої кінцівки.

4. Лопатка: верхній, медіальний і латеральний краї, верхній, нижній і латеральний кути, ость, акроміон, дзьобоподібний відросток, над- і підосні ямки, суглобова впадина.

5. Ключиця: тіло, груднинний та акроміальний кінці, поверхні, анатомічні утвори на нижній поверхні.

6.Плечова кістка: анатомічні утвори на проксимальному, дистальному епіфізах і тілі.

7.Утвори на проксимальному кінці ліктьової і променевої кісток.

8.Утвори на дистальному кінці променевої та ліктьової кісток.

9.Відділи кісток кисті.

10.Ряди кісток зап’ястка.

 

1.Череп: кістки мозкового і лицевого черепа, межі між склепінням і основою черепа.

2.Лобова кістка: луска: зовнішня, внутрішня, скронева поверхні. Лобовий горб, надбрівна дуга, надочний край, скронева лінія, виличний відросток, лобовий гребінь, борозна верхнього сагітального синуса, сліпий отвір. Носова частина: носовий край і ость. Очна частина: внутрішня поверхня, бічний шип, ямка слізної залози, решітчаста вирізка, лобова пазуха.

3.Тім’яна кістка: внутрішня і зовнішня поверхні, потиличний, лускатий, лобовий і сагітальний краї, лобовий, потиличний, клиноподібний і соскоподібний кути. Верхня і нижня скроневі лінії, борозна сигмоподібного синуса, тім’яний горб.

4.Потилична кістка: великий потиличний отвір, луска, основна частина. Борозни нижнього кам’янистого і поперечного синусів. Виростковий і під’язиковий канали. Глотковий і яремний горбики.

 

1.Препарати черепа: топографія клиноподібної та решітчастої кісток, їх відношення до суміжних кісток черепа.

2.Клиноподібна кістка: тіло, борозна перехрестя, турецьке сідло, гіпофізарна ямка, спинка сідла, сонна борозна, клиноподібний гребінь, дзьоб, клиноподібна пазуха, її перегородка, апертура клиноподібної пазухи. Мале крило: зоровий канал, верхня очноямкова щілина. Велике крило: мозкова, скронева, очні поверхні: виличні, лобові, тім’яні, лускаті краї; круглий, овальний, остистий отвори; підскроневий гребінь, ость клиноподібної кістки. Крилоподібний відросток: латеральна і медіальна пластинки, крилоподібні вирізки, човноподібна ямка, крилоподібний гачок, канал.

3.Решітчаста кістка: решітчаста пластинка, півнячий гребінь, крила півнячого гребеня. Перпендикулярна пластинка. Решітчастий лабіринт: комірки решітчастої кістки, очна пластинка, верхні і середні носові раковини і ходи, гачкоподібний відросток.

      ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1315 (1 год.)

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.          Скільки пар ребер є у людини?

2.          Які ребра є справжніми, несправжніми, коливальними і скільки їх є?

3.          Як побудоване ребро?

4.          Як відрізнити ліве ребро від правого?

5.          З якими частинами хребців з’єднуються ребра?

6.          За допомогою чого з’єднуються ребра з грудиною?

7.          Якими ознаками відрізняються I, Х, XI, XII ребра?

8.          Які частини розрізняють у грудини?

9.          Які утвори розрізняють на грудині?

10.      Що таке кут грудини?

11.      Які вирізки є на тілі грудини, з чим вони з’єднуються?

12.      Які відділи розрізняють в скелеті верхньої кінцівки?

13.      Які кістки відносяться до плечового пояса?

14.      Яку форму має ключиця?

15.      Які вигини і поверхні розрізняють в ключиці, з якими кістками вони з’єднуються?

16.      Як відрізнити праву ключицю від лівої?

17.      Яку форму має лопатка?

18.      Які краї, поверхні, кути розрізняють в лопатці?

19.      Що таке лопаткова ость, які ямки вона розділяє, в який анатомічний утвір вона продовжується?

20.      Які утвори є на латеральному куті лопатки?

21.      До якого відділу верхньої кінцівки відноситься плечова кістка?

22.      З якими кістками з’єднуються кінці плечової кістки?

23.      Як відрізнити праву плечову кістку від лівої?

24.      Які структури є на проксимальному та дистальному епіфізах плечової кістки?

25.      Яка борозна знаходиться в ділянці тіла плечової кістки?

26.      Скільки кісток є в ділянці передпліччя, їх назви?

27.      При якому положенні верхньої кінцівки кістки передпліччя розміщуються паралельно?

28.      Яке положення займають променева і ліктьова кістки (медіальне, латеральне)?

29.      Яка кістка передпліччя здійснює колові рухи?

30.      Які частини розрізняють в кожній із кісток передпліччя?

31.      Як відрізнити праві кістки від лівих?

32.      Які структури розрізняють в ділянці проксимального і дистального епіфізів променевої кістки?

33.      Які структури розрізняють в ділянці проксимального та дистального епіфізів ліктьової кістки?

34.      При якому положенні передпліччя промацується ліктьовий відросток?

35.      Які поверхні і краї розрізняють на кисті?

36.      Скільки кісток входить до складу кисті?

37.      Які відділи має кисть і яка кількість кісток утворює їх?

38.      Як розміщуються кістки зап’ястка?

39.      На якій поверхні можна пропальпувати горохоподібну кістку?

40.      На якій поверхні можна пропальпувати головчасту і гачкувату кістки?

41.      Яку будову мають п’ясткові кістки?

42.      Скільки і які є фаланги пальців?

43.      Чи всі пальці мають однакову кількість фаланг?

44.      Назвати і показати відділи черепа.

45.      Показати на препараті межу між склепінням і основою черепа.

46.      Назвати і показати частини лобової кістки.

47.      Описати топографію лобової пазухи, її практичне значення.

48.      Вміти правильно орієнтувати в просторі лобову кістку.

49.      Описати топографію тім’яної кістки.

50.      Назвати і показати анатомічні утвори на тім’яній кістці.

51.      Навчитись відрізняти праву тім’яну кісту від лівої.

52.      Де знаходиться потилична кістка?

53.      Які частини має потилична кістка?

54.      Чим обмежений великий потиличний отвір?

55.      Опишіть луску потиличної кістки.

56.      Які морфологічні структури знаходяться на латеральних частинах потиличної кістки?

57.      Які структури знаходяться на базилярній частині потиличної кістки?

58.      До якого відділу черепа належить клиноподібна кістка?

59.      З якими кістками і порожнинами межує клиноподібна кістка?

60.      Як побудоване тіло клиноподібної кістки і які структури розрізняють на ньому?

61.      Описати будову малих крил клиноподібної кістки.

62.      Які анатомічні утвори знаходяться на великих крилах клиноподібної кістки? Їх практичне значення.

63.      В склад яких анатомічних утворів входять великі крила?

64.      З чим межують і як побудовані крилоподібні відростки?

65.      Як побудована решітчаста кістка і до якого відділу черепа вона відноситься?

66.      Як побудований решітчастий лабіринт і куди відкриваються комірки?

67.      В утворені яких кісткових структур приймає участь решітчаста кістка?

ІІІ. Тестування знань студентів – 1415-1500 (1 год.)

Джерела інформації:

а) основні:

1.      Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. - 1986. - т. 1, - С. 40-42, 86-90. С. 46-54. С. 66-80, С. 90-93

2.      Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

3.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/1/

4.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

12 06. 2013р.    протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __

 

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.