Медицина

Тернопільський державний медичний університет

 

 

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

(медико-профілактична справа)

З А Н Я Т Т Я № 6 (6 годин)

Тема : Сполучення хребців між собою та з черепом. Сполучення кісток черепа: шви, зв’язки, синхондрози, скронево-нижньощелепний суглоб.

Сполучення ребер з хребцями та з грудиною. Сполучення кісток пояса верхньої кінцівки, плечовий суглоб. Ліктьовий суглоб. Сполучення кісток передпліччя. Променево-зап’ястковий суглоб. Сполучення кісток кисті.

Мета: на основі знань із загальної остеології вивчити види з’єднання кісток, будову суглобів хребтового стовпа, показавши їх специфіку, з’єднання кісток черепа та скронево-нижньощелепний суглоб.

На основі знань (препарування та вивчення, будови, функції) морфології ребер та їх з’єднань з грудиною і хребетним стовпом та з’єднань кісток плечового пояса показати специфіку і поліфункціональність цих з’єднань. Вивчити будову плечового суглоба.

Вивчити будову ліктьового суглобів, показати специфіку з’єднань кісток передпліччя та кисті.

Професійна орієнтація студентів. З’єднання хребців формують хребет як єдине ціле. Вплив трудових, соціально-гігієнічних, травмуючих факторів на форму хребтового стовпа. Скронево-нижньощелепний суглоб в ортопедичній стоматології, щелепно-лицевій хірургії, онкології.

Вплив соціально-гігієнічних, трудових факторів на форму грудної клітки. Кісткові орієнтири грудної клітки, що допомагають встановити проекцію внутрішніх органів на шкірні покриви. Наявність кісткового каркасу навколо грудної порожнини обумовлює особливості оперативних доступів, характер травм. Особливості з’єднань кісток поясу верхньої кінцівки у зв’язку з трудовою діяльністю.

Висока функціональна значимість руки як органу праці вимагає поглибленого вивчення її анатомо-біомеханічних особливостей, котрі обумовлюють певні труднощі в діагностиці і лікуванні її пошкоджень та захворювань.

Базовий рівень знань та вмінь

1.       Латинська термінологія.

 І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·         Ілюстративний матеріал.

1.      Скелет.

2.      Вологі препарати.

3.      Муляжі суглобів.

4.      Вологі препарати з’єднань ребер з грудиною та кісток плечового поясу.

5.      Вологі препарати суглобів верхньої кінцівки.

6.      Навчальна відеосистема.

7.      Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·           Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Самостійне вивчення з’єднань хребців між собою і з черепом.

Уяснити, що між хребцями існують всі види з’єднань. Звертають увагу на форму і товщину міжхребцевих дисків у всіх відділах хребетного стовпа. Демонструються суглоби в різних відділах хребта, при цьому підкреслюється те, що за формою суглобових поверхонь суглоби в шийному і грудному відділах хребта відносяться до плоских, а суглоби в поперековому відділі - до циліндричних. Після чого на вологих препаратах показати зв’язковий апарат хребетного стовпа, а саме, передню і задню поздовжню зв’язки, жовті зв’язки, міжпоперечні і міжостисті зв’язки, надосну зв’язку і перехід її в шийному відділі у каркову.

Особливості з’єднання кісток черепа, звернути увагу на скронево-нижньощелепний суглоб.

Робота 2. Самостійне вивчення з’єднань ребер з хребетним стовпом і грудиною.

Використовуючи скелет, вологі препарати, вивчити з’єднання ребер з хребетним стовпом і грудиною. Суглоб головки ребра і реберно-поперечний суглоб характеризуються як комбіновані одновісні суглоби; вміти показувати зв’язки. Звернути увагу на варіанти форми грудної клітки (плоска, бочкоподібна, циліндрична).

Робота 3. Самостійне вивчення з’єднань кісток поясу верхньої кінцівки.

Використовуючи окремі кістки і вологі препарати, необхідно продемонструвати з’єднання кісток поясу верхньої кінцівки. Показати грудинно-ключичний суглоб, він кулястий за формою. Необхідно пояснити значення внутрішньосуглобового диска.

При розгляді плоского за формою акроміально-ключичного суглоба відмічається незначна амплітуда рухів в ньому і роль в цьому обмеженні дзьобо-ключичної зв’язки.

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками, атласами та препаратами, вивчити тему за наступним планом.

Плечовий суглоб: суглобові поверхні, форма, функція, капсула плечового суглоба, її прикріплення, особливості будови суглоба.

Робота 4. Самостійне вивчення з’єднань кісток вільної верхньої кінцівки.

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками, атласами та препаратами, вивчити тему за наступним планом.

1. Продемонструвати на живому вісі та об’єм рухів в плечовому суглобі.

2. Ліктьовий суглоб: суглобові поверхні, форма, функція та зв’язки, які укріплюють цей суглоб.

3. Види з’єднання кісток передпліччя: проксимальний та дистальний променево-ліктьові суглоби.

4. Променево-зап’ястковий суглоб: суглобові поверхні, суглобовий диск, капсула, зв’язковий апарат.

5. Суглоби: міжзап’ясткові, середньозап’ясткові, горохоподібної кістки, зап’ястково-п’ясткові, Зап’ястково-п’ясткові великого пальця, міжп’ясткові, міжфалангові, зап’ястково-фалангові.

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1. З’єднання кісток хребтового стовпа.

2. З’єднання кісток черепа.

3. Скронево-нижньощелепний суглоб: диск, латеральна зв’язка.

4. Скелет тулуба: реберно-груднинний синхондроз, реберно-груднинні плоскі суглоби (П-VП), передні та задні реберно-груднинні променисті зв’язки, суглоби головки ребра та реберно-поперечний, їх зв’язки;: груднино-ключичний суглоб: суглобовий диск, зв’язки та рухи у ньому, надплечоключичний суглоб.

5. Грудна клітка: верхня та нижня апертури, реберна дуга, підгрудинний кут, легеневі борозни.

6. Плечовий суглоб: суглобова губа, сухожилок довгої головки двоголового м’яза, “склепіння” плечового суглоба.

7. Ліктьовий суглоб: анатомічні деталі будови суглоба, бічні зв’язки. Променево-зап’ястковий суглоб: трикутний диск, бічні долонні та тильні зв’язки, зап’ястковий канал.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1315 (1 год.)

·         Обговорення теоретичних питань:

       Перелік питань:

1. До якого виду відноситься атланто-потиличний суглоб?

2. Особливості з’єднання 1 і П шийних хребців та рухи між ними.

3. Як з’єднуються між собою тіла, дуги, відростки хребців?

4. Яка будова міжхребцевих дисків та їх функція?

5. Які види з’єднань розрізняють у хребті (приклади)?

6. Які можливі рухи хребта та навколо яких осей?

7. Показати і назвати види з’єднання між кістками черепа.

8. Описати будову та особливості скронево-нижньощелепного суглоба.

9. Які і навколо яких осей відбуваються рухи у скронево-нижньощелепному суглобі?

10. З чим з’єднуються ребра?

11. Які особливості будови грудино-реберних з’єднань?

12. Які зв’язки укріплюють ці суглоби?

13. Які суглоби розрізняють при з’єднанні ребер з хребцями?

14. Які зв’язки укріплюють суглоб головки ребра?

15. Які зв’язки укріплюють реберно-поперечний суглоб?

16. В яких суглобах є зв’язки всередині суглоба?

17. Які види з’єднань кісток є в межах пояса верхньої кінцівки?

18. Які особливості з’єднання кісток верхньої кінцівки із скелетом тулуба?

19. В утворенні яких суглобів беруть участь кістки плечового пояса?

20. Які особливості будови грудино-ключичного суглоба?

21. Що відноситься до зв’язкового апарату цього суглоба?

22. Які рухи можливі в даному суглобі?

23. Які особливості будови надплечоключичного суглоба?

24. Які зв’язки лопатки відносяться до несправжніх, чому?

25. Які рухи можливі в надплечоключичному суглобі?

26. Які кістки беруть участь в утворенні плечового суглоба?

27. Які особливості будови суглобових поверхонь плечового суглоба?

28. Які особливості будови капсули плечового суглоба?

29. Яка структура знаходиться в порожнині цього суглоба?

30. Які зв’язки укріплюють цей суглоб?

31. Навколо яких осей можливі рухи в плечовому суглобі?

32. Чим зумовлений об’єм рухів в цьому суглобі?

33. Назвати і показати суглобові поверхні ліктьового суглоба.

34. Охарактеризувати будову і функцію ліктьового суглоба.

35. Яка будова плечоліктьового суглоба?

36. Яка будова плечопроменевого суглоба?

37. До яких суглобів по формі вони відносяться?

38. Які зв’язки укріплюють капсулу ліктьового суглоба, їх напрямок і місце фіксації?

39. Які розрізняють види з’єднань між кістками передпліччя?

40. Як з’єднуються кістки передпліччя по своїй довжині?

41. Яка будова проксимального променево-ліктьового суглоба?

42. Яка будова дистального променево-ліктьового суглоба?

43. Які рухи можливі в цих суглобах?

44. Які кістки утворюють променево-зап’ястковий суглоб?

45. Що відноситься до зв’язкового апарата, який укріплює променево-зап’ястковий суглоб?

46. Які рухи можливі в цьому суглобі?

47. Назвіть суглоби кисті.

48. Яка їх будова?

49. Які зв’язки укріплюють ці суглоби?

50. Які рухи можливі в цих суглобах?

ІІІ. Тестування знань студентів – 1415-1500 (1 год.)

Джерела інформації:

а) основні:

1.      Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. - 1986, т. 1, - С. 110 – 116; 118 – 125 – 131 – 140.

2.      Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

3.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/1/

4.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/1/

б) додаткові:

Прочитайте і вивчіть матеріал на стор. 110-116, 118-126-131 – 140 у підручнику “Анатомія людини” за ред. М. Р. Сапіна. - 1986. - т. 1, за лекцією.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

12 06. 2013р.    протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.