Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

(медико-профілактична справа)

 

З А Н Я Т Т Я № 7 (6 годин)

Сполучення кісток таза. Таз у цілому. Найважливіші розміри жіночого таза. Кульшовий суглоб та колінний суглоби.

Сполучення кісток гомілки. Гомілково-стопний суглоб. Сполучення кісток стопи.

Практичні ЗАВДАННЯ по препаруванню кісток і суглобів.

Мета: вивчити з’єднання кісток таза, кульшовий та колінний суглоби, будову гомілково-стопного суглоба, суглоба ступні, склепіння ступні.

Продемонструвати вміння знаходити, називати і показувати на препаратах. а також препарувати окремі ділянки, кістки та їх з’єднання.

Професійна орієнтація студентів. Значення тазового кільця як частини родових шляхів в акушерстві. Особливості будови і розташування кульшового суглобу, що обумовлюють тяжкість його уражень та несприятливі умови для іммобілізації. Велике навантаження та особливості будови колінного суглобу спричинюють як часте його травмування, так і запальні, дистрофічні, дегенеративні захворювання, патологія цього суглобу нерідка в травматології, спортивній медицині, ревматології.

Міцність зв’язкового апарату гомілки і ступні пояснює рідкість його ізольованого пошкодження. Значення суглобів ступні в плані проведення хірургічних втручань, зокрема, ампутацій і вичленовувань ступні. Рентгенологічне дослідження кісткової системи як основний метод діагностики травм і захворювань опорно-рухового апарату.

Огляд мацерованих кісток дає уявлення про зовнішню будову кісток, а розпилів - про внутрішню їх будову. Ці практичні знання, якщо вони ґрунтуються на хорошій теоретичній підготовці студента, дозволять визначати локалізацію патологічних процесів в організмі, користуючись кістковими орієнтирами, вибирати правильну методику лікування пошкоджень опорно-рухового апарату, допоможуть освоїти методики мануальної терапії. Знання будови кістки допоможе зрозуміти таке поширене явище як остеопороз.

Базовий рівень знань та вмінь

1. Латинська термінологія.

І. Практична робота – 900-1115 (3 год.)

·         Ілюстративний матеріал.

1.      Скелет.

2.      Кістковий таз.

3.      Вологі препарати: таз цілий, кульшовий і колінний суглоби.

4.      Вологі препарати з’єднання гомілки і ступні.

5.      Навчальна відеосистема.

6.      Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·         Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. Самостійне вивчення з’єднань кісток таза, колінного та кульшового суглобів.

Самостійно, при активній консультації викладача, вивчати матеріал заняття за планом.

1.      Види з’єднання між кістками таза: синдесмоз, синхондроз, синостоз, геміартроз, діартроз.

2.      Охарактеризувати крижово-клубове зчленування: суглобові поверхні, форма, функція, особливості, зв’язки, які укріплюють цей суглоб.

3.      Лобкове зрощення: особливості, міжлобковий диск, зв’язки, функція.

4.      Уміти показати зв’язки, які з’єднують крижову кістку з тазовою кісткою і утворюють великий і малий сідничні отвори. Затульна перетинка, затульний канал.

5.      Таз як ціле: стінки таза, великий таз, малий таз, стінки малого таза.

6.      Розміри таза: зовнішні розміри великого таза, анатомічні і гінекологічні кон’югати, поперечний та прямий розміри входу та виходу із порожнини малого таза.

7.      Кульшовий суглоб: суглобові поверхні, місця прикріплення капсули, внутрішньокапсульні та капсульні зв’язки, кульшова губа.

8.      Колінний суглоб: суглобові поверхні, форма, функція.

9.      Особливості колінного суглоба: наявність менісків, внутрішньосуглобових зв’язок, синовіальних ворсинок, сесамоподібної кістки та зв’язок, які укріплюють суглоб.

Робота 2. Самостійне вивчення з’єднань кісток гомілки і ступні.

Самостійно, при активній консультації викладача, вивчити матеріал заняття за планом.

1.      Види з’єднання між кістками гомілки.

2.      Загальна характеристика будови суглобових поверхонь дистальних кінців кісток гомілки і надп’яткової кістки, які беруть участь в утворенні гомілково-стопного суглоба, охарактеризувати його капсулу та зв’язковий апарат.

3.      Шопарів та Лісфранків суглоби, їх “ключі”.

4.      Поперечні та поздовжні склепіння ступні, укріплюючий їх пасивний апарат (підошовний апоневроз, довга підошовна зв’язка) та їх функціональне значення в зв’язку з опорною та локомоторною функціями ступні.

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.      Таз в цілому: види з’єднання між кістками таза: синдесмоз, синхондроз, синостоз, стінки великого і малого таза, зовнішні розміри таза, розміри входу і виходу із малого таза. Зв’язки, які з’єднують крижову з тазовою кісткою і утворюють великий і малий сідничні отвори. Затульна перетинка, затульний канал.

2.      Кульшовий суглоб: суглобові поверхні, місця прикріплення капсули, внутрішньокапсульні та капсульні зв’язки, кульшова губа.

3.      Колінний суглоб: суглобові поверхні, меніски, внутрішньосуглобові зв’язки, синовіальні ворсинки, сесамоподібна кістка та зв’язки, які укріплюють цей суглоб.

4.      З’єднання між кістками гомілки: міжкісткова мембрана, синдесмоз та діафіз між ними.

5.      Гомілково-стопний суглоб: суглобові поверхні, форма, функція, зв’язки.

6.      Суглоби ступні: лінія Шопарового і Лісфранкового суглобів та їхні ‘ключі’.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1145-1315 (2 год.)

·         Ситуаційні задачі.

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1. Які види з’єднань кісток розрізняють в межах таза?

2. Які особливості будови крижовоклубового з’єднання?

3. Які зв’язки укріплюють крижовоклубовий суглоб?

4. Чим обмежені малий та великий сідничні отвори?

5. Які морфологічні та функціональні особливості лобкового симфіза?

6. Які кістки утворюють кульшовий суглоб?

7. Які рухи можливі в кульшовому суглобі і навколо яких осей вони здійснюються?

8. Які групи зв’язок укріплюють даний суглоб?

9. Яке функціональне значення зв’язки головки стегнової кістки?

10. Чим зумовлений обмежений об’єм рухів в цьому суглобі?

11. Які кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба?

12. Яка будова менісків колінного суглоба?

13. Назвіть і покажіть місця фіксації суглобової сумки на кожній кістці і вкажіть на особливості будови її синовіальних оболонок.

14. Які зв’язки відносяться до капсульних та позакапсульних?

15. Які зв’язки відносяться до внутрішньокапсульних зв’язок?

16. Які є синовіальні сумки в ділянці колінного суглоба?

17. Які рухи можливі в колінному суглобі?

18. Які особливості з’єднання кісток гомілки на рівні діафізів і епіфізу?

19. Які зв’язки укріплюють дистальне і проксимальне з’єднання гомілкових кісток?

20. Які функціональні особливості цих з’єднань?

21. Чим утворений гомілково-стопний суглоб?

22. Які рухи можливі в гомілково-стопному суглобі?

23. З яких частин складається медіальна зв’язка?

24. Які суглоби розрізняють між кістками заплесна?

25. Які суглоби утворюють поперечний суглоб заплесна (суглоб Шопара)?

26. Що є ключем Шопарового суглоба?

27. Які особливості будови заплесно-плеснових суглобів (з’єднання Лісфранка)?

28. Які особливості будови міжплеснових, плеснофалангових і міжфалангових суглобів?

29. Які є склепіння ступні, чим вони утворені.

30. Яке функціональне значення склепінь ступні?

 

ІІІ. Тестування знань студентів – 1415-1500 (1 год.)

Джерела інформації:

а) основні:

1.      Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. - 1986, т. 1, - С. 140-151, С. 151-158, 116-117, 32-33, 75, 133, 140, 147..

2.      Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

3.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/1/

4.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/1/б) додаткові:

1.       Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

2.       Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

3.       Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

4.       Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

12 06. 2013р.    протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __

 

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.