Медицина

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

 імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров`я України»

ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

 

 

 

кафедра анатомії людини

 

 

 

 

 

М Е Т О Д И Ч Н А  в к а з і в к А

ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичну вказівку підготовили:

  доц. О.М. Киричок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 10.

    Тема: Анатомічна характеристика залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони та порушення функції ендокринних залоз. Функціональний зв'язок між різними залозами внутрішньої секреції. Загальні відомості про  гігантизм, карликовість, цукровий діабет, дифузний токсичний зоб, нецукровий діабет, нетоксичний зоб.

Мета: Вивчити структуру, топографію та функцію органів ендокринної системи. Продемонструвати вміння знаходити, називати і показувати на препаратах, а також препарувати органи  ендокринної системи.

Професійна орієнтація студентів.

Щитоподібна залоза, що виробляє гормони, які впливають на всі види обміну речовин, може змінювати свою функцію при різноманітних захворюваннях (наприклад, інфаркт міокарда, пневмонія). При одужанні хворого її функція стабілізується. Але довготривала надмірна чи недостатня кількість гормонів щитоподібної залози в організмі призводить до різноманітних захворювань, особливо у людей з лабільною нервовою системою, у жінок після менопаузи та у дітей.

Прищитоподібні залози продукують паратгормон, який є одноланцюговим поліпептидом, що складається з 84 амінокислот і значною мірою діє на функцію нирок, метаболізм вітаміну Д та кістки. Вчені вважають, що 5 % первинних каменів і 15 % рецидивних каменів у нирці є наслідком гіперфункції прищитоподібних залоз.

Біль в кістках, їх слабкість, ламкість та деформування (остеопороз) теж є наслідком гіперфункції цих залоз. Про це потрібно пам’ятати при лікуванні артритів, симптоматика яких не зникає ні при застосуванні фізпроцедур, ні при медикаментозному лікуванні.

 

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

1. Українська термінологія, знання з біології за середню школу.

2.Знання латинської термінології згідно з правилами граматики латинської мови.

3. Скелет грудної клітки.

4. Загальні дані про захисні сили організму.

 

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

1) Ілюстративний матеріал

1.     Скелет.

2.     Поздовжній розпил довгої трубчастої кістки.

3.     Череп.

4.     Муляжі, таблиці, схеми.

5.     Підручник, атлас, лекція.

6.     Комплект рентгенограм та МРТ.

 

2). Методика виконання практичної роботи.

 

Робота 1. Самостійне вивчення анатомії залоз внутрішньої секреції.

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками і атласами, вивчити анатомію залоз внутрішньої секреції на окремих препаратах музею.

Робота 2.  Навчитися знаходити і показувати органи середостіння.

Робота 3. Навчитися пальпувати один в одного щитоподібну залозу.

Робота 4. Відпрепарувати щитоподібну залозу.

 

3) Практичні навички і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

 

1.   На розтятому плоді показати вилочкову залозу, її частки, поверхні, полюси.

2. На препаратах гортані з щитоподібною залозою показати частки щитоподібної залози, її полюси, перешийок, прищитоподібні залози.

3. Довга трубчаста кістка: губчаста речовина кістки, кістковомозкова порожнина діафіза.

4. Вилочкова залоза: частки, капсула, топографія.

5. Препарування анатомічних утворів

6. Аналіз оглядових рентгенограм, КТ та МРТ шиї в нормі.

 

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи

1230-1400 (2 год)

1). Ситуаційні задачі.

Задача 1:    У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

Еталон відповіді: Прищитоподібної залози.

Задача 2: . Хвора звернулася до лікаря із скаргами на постійну спрагу, яка вперше виникла в неї декілька тижнів тому після сильного нервового потрясіння /смерті матері/. При обстеженні виявлено перевищення рівня цукру у крові. Дисфункція якої залози внутрішньої секреції спостерігається в хворої?

Еталон відповіді: Підшлункової.

 

2) Обговорення теоретичних питань:

 

Перелік питань:

1.     Класифікація залоз внутрішньої секреції по А. А. Заварзіну.

2.     Опишіть топографію щитоподібної залози (голотопія, скелетотопія, синтопія).

3.      Опишіть зовнішню будову щитоподібної залози.

4.     Опишіть внутрішню будову щитоподібної залози.

5.     Які гормони виробляє щитоподібна залоза?

6.     Яка функція щитоподібної залози?

7.     Опишіть топографію прищитоподібних залоз.

8.     Які гормони виробляють прищитоподібні залози?

9.     Яка функція прищитоподібних залоз?

10. До якої системи належать вилочкова залоза?

11. Опишіть топографію вилочкової залози.

12. Яка функція вилочкової залози?

13. Опишіть зовнішню будову вилочкової залози.

14. Опишіть внутрішню будову вил очкової залози.

 

 

ІІІ Тестування знань студентів - 1415- 1500 (1 год)

 

Джерела інформації

1) Основні:

1.Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. –  344 с.

2.Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. – ЛьвівПоклик сумління”, 1997. – 269 с.

3.Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. – М.: Медицина, 1991.

4.Конспект лекції.

2) Додаткові:

1.     Міжнародна анатомічна номенклатура. Український стандарт. – За ред. І.І.Бобрика. – Київ: Здоров’я, 2001.

2.      Кравчук С.Ю. Анатомія людини: в 2-х томах. – Чернівці, 2001. – 320 с.

3.     Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – Ленинград, 1985.

4.     Ханц Фениш. Карманный атлас анатомии человека. – Минск, 1996. – 464 с.

5.     Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 1999.

 

 

 

 

 

 

Методичну вказівку склала

 

доц. О.М. Киричок

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 12 " червня 2013 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __

 

 

 

 

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.