Медицина

З А Н Я Т Т Я № 2 ( 6 год

З А Н Я Т Т Я   2 ( 6 год.)

КІСТКИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

СПОЛУЧЕННЯ КІСТОК ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

КІСТКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

 

Мета: навчитися знаходити, називати і показувати на скелеті й окремих препаратах кістки поясу верхньої кінцівки (лопатку, ключицю) та їх анатомічні утвори, а також кістки вільної верхньої кінцівки (плечову кістку, кістки передпліччя і кисті), вміти відрізняти праві й ліві лопатку, ключицю, плечову, променеву та ліктьову кістки. На основі знань (препарування та вивчення будови, функції) морфології ключиці та її сполучення з грудниною, а також сполучення кісток плечового пояса показати специфіку і поліфункціональність цих сполучень. Вивчити будову плечового та ліктьового суглобів, показати особливості сполучень кісток передпліччя та кисті. вивчити будову тазової кістки, кісток стегна, гомілки і стопи, наколінок. Знаходити, називати і показувати на окремих препаратах елементи будови кісток, орієнтувати їх у просторі, відрізняти праві і ліві. Ознайомитись із статевими і віковими відмінностями тазових кісток.

 

Професійна орієнтація студентів.. Рухомість пояса верхньої кінцівки та його значення для органа праці. Локалізація найчастіших переломів плечової кістки, дистальних кінців променевої і ліктьової кісток. Вплив фізичних вправ та іммобілізації на консолідацію переломів. Велика функціональна значимість руки як органа праці. Вплив фізичних навантажень і гіподинамії на консолідацію переломів. Особливості сполучень кісток пояса верхньої кінцівки, а також сполучення її з тулубом, зумовлюють характер травм, специфіку іммобілізації та оперативних доступів. Висока функціональна значимість руки як органа праці вимагає поглибленого вивчення її анатомо-біомеханічних особливостей, котрі зумовлюють певні труднощі в діагностиці і лікуванні її пошкоджень та захворювань. Залежність розвитку скелета в цілому і таза зокрема від трудової діяльності людини. Місця, де найчастіше бувають переломи тазової і стегнової кісток. Клінічне та анатомо-біомеханічне значення шийково-діафізарного кута стегнової кістки. Внутрішньокісткове введення лікарських препаратів і знеболюючих речовин. Клініка переломів кісток гомілки залежно від їх механічного навантаження та особливостей розміщення. Варусна та вальгусна деформація кісток нижньої кінцівки. Локалізація та механізм найчастіших переломів кісток гомілки. Функціональне значення кісток стопи для прямого ходіння.

 

Базовий рівень знань та вмінь

1.      Латинська термінологія.

 

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

 

1)      Ілюстративний матеріал

 

1.      Скелет.

2.      Окремі препарати: лопатка, ключиця, плечова кістка, кістки передпліччя і кисті.

3.      Вологі препарати суглобів кісток плечового пояса та вільної верхньої кінцівки.

4.      Окремі препарати тазових кісток, стегнової кістки, наколінка.

5.      Окремі препарати кісток гомілки і стопи.

6.      Рентгенограми кісток таза та вільної нижньої кінцівки.

  1. Навчальні відеосистеми.
  2.  Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

 

2) Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. Самостійне вивчення анатомії кісток плечового пояса, плеча,передпліччя та кисті

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками і атласами, вивчити анатомію лопатки, ключиці, плечової кістки, кісток передпліччя та кисті на окремих препаратах і на скелеті.

Робота 2. Самостійне вивчення сполучень кісток пояса верхньої кінцівки

Використовуючи окремі кістки та вологі препарати, необхідно продемонструвати сполучення кісток пояса верхньої кінцівки. Показати груднино-ключичний суглоб (він кулястий за формою). Необхідно пояснити значення внутрішньосуглобового диска. При розгляді плоского за формою акроміально-ключичного суглоба спостерігається незначна амплітуда рухів у ньому і роль в цьому обмеженні дзьобо-ключичної зв’язки.

Робота 3. Самостійне вивчення сполучень кісток вільної верхньої кінцівки

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками, атласами та препаратами, вивчити тему за таким планом:

1. Плечовий суглоб: суглобові поверхні, форма, функція, капсула плечового суглоба, її прикріплення, особливості будови суглоба (суглобова губа, сухожилок довгої голівки двоголового м’яза, “склепінняплечового суглоба).

2. Продемонструвати на людині осі та об’єм рухів у плечовому суглобі.

3. Ліктьовий суглоб: суглобові поверхні, форма, функція та зв’язки, які укріплюють цей суглоб.

4. Види сполучення кісток передпліччя: проксимальний та дистальний променеволіктьові суглоби.

5. Променевозап’ястковий суглоб: суглобові поверхні, суглобовий диск, капсула, зв’язковий апарат.

6. Суглоби: міжзап’ясткові, середньозап’ясткові, горохопо­дібної кістки, зап’ястково-п’ясткові, зап’ястково-п’ясткові великого пальця, міжп’ясткові, міжфалангові, зап’ястково-фалангові.

Робота 4. Самостійне вивчення анатомії тазових кісток, стегнової кістки й наколінка

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками й атласами, вивчити анатомію тазових кісток, стегнової кістки й наколінка на окремих препаратах і на скелеті.

Робота 5. Самостійне вивчення анатомії кісток гомілки і стопи

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками і атласами, вивчити анатомію кісток гомілки та стопи на окремих препаратах і на скелеті.

 

3) Практичні навички і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.       Скелет верхньої кінцівки: кістки плечового пояса та вільної верхньої кінцівки.

2.       Лопатка: верхній, медіальний і латеральний краї, верхній, нижній і латеральний кути, ость, акроміон, дзьобоподібний відросток, над- і підосні ямки, суглобова впадина.

3.       Ключиця: тіло, груднина та акроміальний кінці, поверхні, анатомічні утвори на нижній поверхні.

4.       Плечова кістка: анатомічні утвори на проксимальному, дистальному епіфізах і тілі.

5.       Утвори на проксимальному кінці ліктьової і променевої кісток.

6.       Утвори на дистальному кінці променевої та ліктьової кісток.

7.       Відділи кісток кисті.

8.       Ряди кісток зап’ястка.

9.       Груднино-ключичний суглоб (суглобовий диск, зв’язки та рухи у ньому); надплечоключичний суглоб.

10.  Суглоби верхньої кінцівки: плечовий (його особливості), ліктьовий (його особливості), променевозап’ястковий (його особливості), суглоби кисті.

11.  Тазова кістка: її частини, межі між ними, крило, його ості, тазова і дорсальна поверхня, тіло, гілки лобкових кісток, сідничний горб, велика і мала сідничні вирізки, сіднична ость, затульний отвір, кульшова западина і її утвори.

12.  Стегнова кістка: голівка, шийка, вертлюги (малий і великий), поверхні та краї тіла кістки, виростки та надвиростки.

13.  Наколінок: поверхні, верхівка, основа.

14.  Великогомілкова кістка: виростки, міжвиросткові поля і підвищення, горбистість, медіальна кісточка, краї та поверхні на тілі кістки.

15.  Малогомілкова кістка: голівка, латеральна кісточка, суглобові поверхні, краї і поверхні на тілі кістки.

16.  Скелет стопи: відділи, кістки, що до них належать. П’яткова, надп’яткова, кубоподібна, човникоподібна, клиноподібні кістки

 

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи

1230-1400 (2 год)

Перелік питань:

1.       1.Які відділи розрізняють у скелеті верхньої кінцівки?

2.       2.Які кістки відносяться до плечового пояса?

3.       Яку форму має ключиця?

4.       Які вигини і поверхні розрізняють в ключиці, з якими кістками вони з’єднуються?

5.       Як відрізнити праву ключицю від лівої?

6.       Яку форму має лопатка?

7.       Які краї, поверхні, кути розрізняють в лопатці?

8.       Що таке лопаткова ость, які ямки вона розділяє, в який анатомічний утвір вона продовжується?

9.       Які утвори є на латеральному куті лопатки?

10.  До якого відділу верхньої кінцівки належить плечова кістка?

11.  З якими кістками з’єднуються кінці плечової кістки?

12.  Як відрізнити праву плечову кістку від лівої?

13.  Які структури є на проксимальному та дистальному епіфізах плечової кістки?

14.  Яка борозна знаходиться в ділянці тіла плечової кістки?

15.  Скільки кісток є в ділянці передпліччя? Назвіть їх?

16.  Яке положення займають променева й ліктьова кістки (медіальне, латеральне)?

17.  17.Які частини розрізняють в кожній із кісток передпліччя?

18.  18.Як відрізнити праві кістки від лівих?

19.  Які структури розрізняють в ділянці проксимального та дистального епіфізів променевої кістки?

20.  Які структури розрізняють в ділянці проксимального та дистального епіфізів ліктьової кістки?

21.  Скільки кісток входить до складу кисті?

22.  Які відділи має кисть і яка кількість кісток утворює їх?

23.  Як розміщуються кістки зап’ястка?

24.  Яку будову мають п’ясткові кістки?

25.  Скільки і які є фаланги пальців?

26.  Чи всі пальці мають однакову кількість фаланг?

27.  Які види сполучень кісток є в межах пояса верхньої кінцівки?

28.  Які особливості сполучення кісток верхньої кінцівки із скелетом тулуба?

29.  В утворенні яких суглобів беруть участь кістки плечового пояса?

30.  Які особливості будови груднино-ключичного суглоба?

31.  Які рухи можливі в даному суглобі?

32.  Які особливості будови надплечоключичного суглоба?

33.  Які рухи можливі в надплечоключичному суглобі?

34.  Які кістки беруть участь в утворенні плечового суглоба?

35.  Які особливості будови суглобових поверхонь плечового суглоба?

36.  Які особливості будови капсули плечового суглоба?

37.  Яка структура знаходиться в порожнині цього суглоба?

38.  Які зв’язки укріплюють цей суглоб?

39.  Навколо яких осей можливі рухи в плечовому суглобі?

40.  Чим зумовлений об’єм рухів у цьому суглобі?

41.  Назвати і показати суглобові поверхні ліктьового суглоба.

42.  Охарактеризувати будову і функцію ліктьового суглоба.

43.  Які зв’язки укріплюють капсулу ліктьового суглоба?

44.  Які розрізняють види сполучень між кістками передпліччя?

45.  Як з’єднуються кістки передпліччя по своїй довжині?

46.  Яка будова проксимального та дистального променеволіктьового суглобів, форма, функція?

47.  Які кістки утворюють променевозап’ястковий суглоб, його характеристика?

48.  Назвіть суглоби кисті.

49.  До якого відділу нижньої кінцівки належить тазова кістка?

50.  З яких кісток утворюється тазова кістка?

51.  Як відрізнити ліву тазову кістку від правої?

52.  З яких частин складається кожна тазова кістка?

53.  Які частини кісток утворюють кульшову западину?

54.  Чим обмежений затульний отвір?

55.  Які поверхні розрізняють на крилі клубової кістки?

56.  Які структури розрізняють на крилі клубової кістки?

57.  Де розміщений сідничний горб?

58.  Які структури розміщені на верхній гілці лобкової кістки?

59.  До якого відділу нижньої кінцівки належить стегнова кістка?

60.  Як відрізнити ліву стегнову кістку від правої?

61.  Які структури розрізняють на проксимальному та дистальному епіфізах стегнової кістки?

62.  Що таке шорстка лінія. Де вона розміщена?

63.  До яких кісток належить наколінок? Його анатомічні утвори.

64.  З яких кісток складається скелет гомілки?

65.  Яке положення в ділянці гомілки займає кожна кістка?

66.  Які частини, краї, поверхні виділяють на кожній кістці? Їх анатомічні утвори.

67.  Як відрізнити праві кістки від лівих?

68.  Які відділи має стопа. Скільки кісток входить до кожного з них?

69.  Які поверхні та краї розрізняють на Стопи?

70.  Як розміщуються кістки заплесна щодо кісток гомілки і між собою?

71.  Які структури розрізняють на кожній з кісток заплесна?

72.  Скільки є плеснових кісток?

73.  Скільки фаланг мають пальці стопи. Назвіть їх?

74.  Чим відрізняється скелет верхньої кінцівки від нижньої? Чим зумовлена ця різниця?

 

ІІІ Самостійна робота студентів – 1415-1500

 

Джерела інформації

 Основна:

1.Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа. – 2000. – 399 с.

2. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 1973.

3. Анатомия человека в 2-х томах под ред. М.Р.Сапина. – Москва: Медицина, 1997. – 560 с.

4. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека в 4-х томах. – Москва: Медицина, 1983.

5.Конспект лекції

              Матеріали підготовки до лекцій 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/stomat/ntn/2/

6.Матеріали підготовки до практичних занять

 http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/stomat/ntn/2/

Додаткова:

1.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – Ленинград, 1985.

2. Міжнародна анатомічна номенклатура. Український стандарт. – Під ред. І.І.Бобрика. – Київ: Здоров’я, 2001.

3. Кравчук С.Ю. Анатомія людини: в 2-х томах. – Чернівці, 2001. – 320 с.

4. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. – ЛьвівПоклик сумління”, 1997. – 269 с.

5. Черкашин С.І. Основи стоматології і щелепно-лицевої хірургії. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2003. - 306 с.

6. Ханц Фениш. Карманный атлас анатомии человека. – Минск, 1996. –464 с.

7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – Москва, 2000. –193 с.

8. Самусев Р.П., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. Основы клинической морфологии зубов. – Москва, 2002. – 366 с.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

“ 12 ” 06. 2013р.    протокол № 11

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.