Медицина

З А Н Я Т Т Я № 1  (6 годин)

 

 

З А Н Я Т Т Я № 1  (6 годин)

Тема:  ОСНОВНІ АНАТОМІЧНІ ТЕРМІНИ. ЗНАЧЕННЯ АНАТОМІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ. ЗНАЙОМСТВО З КАФЕДРОЮ.

АНАТОМІЧНА НОМЕНКЛАТУРА. ПЛОЩИНИ, ОСІ, ПОВЕРХНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТА. БУДОВА КІСТОК. ОКІСТЯ.

ЗАГАЛЬНА АРТРОЛОГІЯ.

 

Мета: засвоїти порядок вивчення анатомії по семестрах, організацію навчального процесу на кафедрі, права та обов’язки студентів, основні прийоми і методи роботи з анатомічними препаратами, підручниками й атласами, анатомічною термінологією, а також роботи кафедри, музеїв, остеотеки, моргу, методи виготовлення, зберігання і користування анатомічними препаратами. Вивчити площини, вісі, поверхні, будову кісток, окістя. Дати загальну характеристику скелету людини. На основі знань із загальної остеології вивчити види сполучень кісток, будову суглоба, їх специфіку і полі функціональність

 

 

Професійна орієнтація студентів. Вивчення курсу анатомії тісно пов’язане зі студіюванням латинської термінології. Наголосити на тому, що навчання майбутнього лікаря починається з детального вивчення будови людського тіла. Знайомство з кафедрою нормальної анатомії, інформація про навчальну документацію та розміщення навчальних і музейних препаратів допоможуть студентам оптимально спланувати навчальну діяльність, зокрема при самопідготовці у позаурочні години. Підкреслити важливість бережливого ставлення до анатомічних препаратів і носіння медичної форми, що спрямовано на виховання у студентів гуманності, акуратності й дисципліни.  Вивчення курсу анатомії тісно пов’язане зі студіюванням латинської термінології. Наголосити на тому, що навчання майбутнього лікаря починається з детального вивчення будови людського тіла. Знайомство з кафедрою нормальної анатомії, інформація про навчальну документацію та розміщення навчальних і музейних препаратів допоможуть студентам оптимально спланувати навчальну діяльність, зокрема при самопідготовці у позаурочні години. Підкреслити важливість бережливого ставлення до анатомічних препаратів і носіння медичної форми, що спрямовано на виховання у студентів гуманності, акуратності й дисципліни. Сполучення кісток формують скелет як єдине ціле. Значення будови суглобів у травматології, ортопедії та спортивній медицині щодо характеру та частоти їх травмування, деформацій, можливостей корекції. Вплив трудових, соціально-гігієнічних, травмуючих факторів на форму хребетного стовпа.

 

Базовий рівень знань та вмінь

1. Латинська термінологія.

 

І. Практична робота – 900-1200 (4 год)

     Ілюстративний матеріал.

1. Скелет.

2. Препарат еластичної кістки.

3. Препарат крихкої кістки.

4. Навчальна відеосистема.

5. Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Самостійне вивчення анатомії скелета

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками й атласами, вивчити анатомію кістки та скелета.

Робота 2. Самостійне вивчення загальної характеристики сполучень кісток

Наголосити на тому, що кістки в скелеті з’єднуються за допомогою перервних, неперервних і напівперервних сполучень. Зазначити, що в залежності від виду сполучень змінюється рухливість між кістами. Навести приклади. Продемонструвати види неперервних сполучень в залежності від типу тканин між кістками.

Робота3. Самостійне вивчення біомеханіки суглобів

Наголосити на тому, що для наявності суглоба необхідні такі елементи: суглобові поверхні, покриті гіаліновим хрящем, капсула, синовіальна порожнина і рідина, зв’язки. Зазначити, що суглоби класифікуються за кількістю суглобових поверхонь, за формою і функцією. Навести приклади. Вказати на допоміжний апарат суглобів (диски, меніски, суглобові губи, внутрішньосуглобові зв’язки, бурси, складки). Продемонструвати види і розмах рухів в суглобах.

 

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи

·        1230-1400 (2 год)

Дайте відповіді на питання, подані у переліку.

Перелік питань:

1. Які площини називаються сагітальними, фронтальними, горизонтальними?

2. Які рухи відбуваються навколо сагітальної осі? (Продемонструвати).

3. Які рухи відбуваються навколо вертикальної осі? (Продемонструвати).

4. Які рухи відбуваються навколо фронтальної осі? (Продемонструвати).

5. Що входить до складу кістки як органа?

6. На які групи класифікують кістки за формою та внутрішньою будовою?

7. Яку будову має кістка на розпилі?

8. Яку будову має окістя, які відділи кістки не покриті окістям?

9. Де знаходиться кістковий мозок, яке його функціональне значення?

10. На які відділи поділяється скелет людини?

11. Які кістки складають осьовий скелет?

12. З яких частин складається скелет верхньої кінцівки?

13. Які кістки відносятся до кісток пояса верхньої кінцівки?

14. На які відділи поділяється скелет вільної верхньої кінцівки?

15. З яких частин складається скелет нижньої кінцівки?

16 Які кістки відносяться до кісток пояса нижньої кінцівки?

17. На які відділи поділяється скелет вільної нижньої кінцівки?

 

Покажіть на препаратах зазначені анатомічні  утвори:

1.      Скелет: площини, осі та можливі рухи навколо них.

2.      Кістки осьового скелета.

3.      Кістки верхньої кінцівки.

4.      Кістки нижньої кінцівки.

5.      Частини кістки та різні за формою кістки, окістя.

6.      Сполучення кісток: перервні, неперервні і перехідна форма.

7.      Основні компоненти суглоба

8.      Допоміжні компоненти суглоба.

 

ІІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ1415-1500 

Джерела інформації

 Основна:

1.Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа. – 2000. – 399 с.

2. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 1973.

3. Анатомия человека в 2-х томах под ред. М.Р.Сапина. – Москва: Медицина, 1997. – 560 с.

4. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека в 4-х томах. – Москва: Медицина, 1983.

5.Конспект лекції

    6.Матеріали підготовки до лекцій

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/stomat/ptn/1/

7.Матеріали підготовки до практичних занять

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/stomat/ptn/1/

Додаткова:

1.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – Ленинград, 1985.

2. Міжнародна анатомічна номенклатура. Український стандарт. – Під ред. І.І.Бобрика. – Київ: Здоров’я, 2001.

3. Кравчук С.Ю. Анатомія людини: в 2-х томах. – Чернівці, 2001. – 320 с.

4. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. – Львів “Поклик сумління”, 1997. – 269 с.

5. Черкашин С.І. Основи стоматології і щелепно-лицевої хірургії. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2003. - 306 с.

6. Ханц Фениш. Карманный атлас анатомии человека. – Минск, 1996. –464 с.

7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – Москва, 2000. –193 с.

8. Самусев Р.П., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. Основы клинической морфологии зубов. – Москва, 2002. – 366 с.

 

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, доц. П.П.Флекей

 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

“ 12 ” 06. 2013р.    протокол № 11

 

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.