Медицина

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 15 (6 годин)

Тема: ЖІНОЧІ ТА ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ. ЖІНОЧИЙ СЕЧІВНИК. ПРОМЕЖИНА. ПРЕПАРУВАННЯ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИН.

МЕТА. Вивчити будову, топографію жіночих та чоловічих статевих органів (внутрішніх та зовнішніх), промежини і на основі морфофункціонального аналізуобгрунтувати доцільність еволюційних перетворень органів репродуктивної системи.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТІВ.

 Загальнобіологічним значенням статевої системи є продовження існування виду, а її спеціальна роль полягає в забезпеченні процесів, пов’язаних з утвореннямстатевих яйцеклітин, заплідненням та створенням умов для розвитку зародка і плода. Основним органом овогенезу є яєчник, який продукує яйцеклітини і разом зтим виділяє в кров статеві гормони (фолікулін і гормон жовтого тіла), що беруть участь у регулюванні ряду процесів, таких як менструального циклу і вагітності ізумовлюють статеві ознаки та статевий потяг до осіб другої статі. Для жіночих статевих клітин характерний складний шлях розмноження і розвитку. Призаплідненні яйцеклітини відновлюється повний або диплоїдний набір хромосом, який має генетичну інформацію, що походить від обох батьків (гамет). Генетичнаінформація є програмою розвитку майбутньої особи. Через 9 місяців (280 днів) відбувається родовий акт шляхом перейм і потуг, внаслідок чого народжуєтьсядитина.

 Захворювання жіночих геніталій супроводжується зміною їх форми та розмірів, а функціональні сексуальні розлади є порушеннями, при яких втрачаєтьсяздатність відчувати потяг до статевого акту (фригідність). Розуміння загального плану будови жіночих статевих органів допомагає, в цілому, формувати клінічнемислення, а також грамотно будувати діагностичний пошук, здійснювати лікування та профілактику жіночих захворювань.

Основним органом сперматогенезу в чоловічій статевій системі є яєчко, яке продукує статеві клітини (сперматозоїди). Разом із тим воно виділяє в кров статевігормони, які  зумовлюють вторинні статеві ознаки та статевий потяг до осіб другої статі. Функціональні сексуальні розлади є порушеннями при яких відсутняздатність відчувати сексуальний потяг (аноргазмія), або слабість і неможливість звершення статевого акту (імпотенція). До таких розладів також слід віднести -фригідність, відсутність еякуляції, або передчасна еякуляція, на які в значній мірі впливають психогенні і конституційні фактори. Виходячи з розуміння загальногоплану будови чоловічої статевої системи в цілому, послідовно формується клінічне мислення лікаря, грамотно будується діагностичний пошук іпсихотерапевтична практика лікування.

     Знання анатомічних особливостей розміщення мяких тканин виходу із таза є особливо необхідним, оскільки діафрагма таза підтримує внутрішні органи, якірозміщуються в його порожнині. Сама діафрагма сприяє протидії внутрішньочеревному тиску, а також масі органів живота. Мязи, які оточують природні отворипромежини, утворюють їх стискачі. Для діагностично-лікувальних маніпуляцій на тазовому дні сучасному лікарю необхідні знання нормальної анатоміїпромежини, що є дуже важливим для акушерства і гінекології.

 БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

1.        Знання латинської термінології згідно з правилами граматики латинської мови.

2.        Будова скелету таза.

3.        Будова м’язів тазу.

4.        Топографія очеревини в порожнині жіночого та чоловічого тазу.

5.        Топографія сечостатевої системи.

І. ПРАКТИЧНА РОБОТА – 900-1200 (4 год.)

1) Ілюстративний матеріал

1.     Скелет.

2.     Демонстраційний жіночий труп з розтятою черевною порожниною.

3.     Демонстраційний чоловічий труп з розтятою черевною порожниною.

4.     Сагітальний розріз через жіночий таз.

5.     Сагітальний розріз через чоловічий таз.

6.     Окремі вологі препарати чоловічих та жіночих статевих органів.

7.     Муляжі, таблиці, схеми.

8.     Комплект рентгенограм та МРТ.

  9. Навчальна відеосистема.

 10. Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

2) Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. Препарування яєчника.

 На вологому препараті, який підвішений до вісцеральної очеревини, яєчник розрізаємо у фронтальній площині на дві частини. Чітко визначаємо корковий імозковий шари. У корковому шарі знаходимо незрілі яйцеклітини, які розміщуються в маленьких пухирцях первинних яєчникових фолікулів. Стараємося знайти іпоказати, як виглядає жовте тіло. Оглядаємо зовнішню поверхню яєчника і шукаємо наявність на поверхні зародкового епітелію горбистості.

 Робота 2. Препарування матки.

 Вологий препарат матки фіксуємо і спеціальним мозковим ножем робимо фронтальний розріз. Після відділення передньої відпрепарованої частини, знаходимотрикутноподібну порожнину матки, основа якої обернена зправа і зліва до маткових отворів труби, а вершина переходить в канал шийки матки. Підкреслюємо наявність пальмоподібних складок у каналі шийки матки. Показуємо зовнішнє вічко шийки, розглядаємо його форму - круглого отвору чи горизонтальної щілини зрозривами і рубцями.

Робота 3. Препарування доступу до яєчка.

     Студенти під керівництвом викладача шляхом вертикального розрізу шкіри калитки, довжиною 8-10 см, роблять доступ до загальної піхвової порожнини івиводять через розріз яєчко, надяєчко та сімяний канатик. Звертають особливу увагу на будову шкіри калитки та мясисту оболонку, причому, вчатьсяпоказувати і перераховувати 7 оболонок.

 Робота 4. Препарування зовнішніх чоловічих статевих органів.

     Проводимо фронтальний розріз (впоперек) через задню третину чоловічого статевого члена так, щоб у цій площині відбулося відкриття калитки, де чіткопобачимо перегородку калитки і підвішуючу звязку прутня. Виділяємо на розрізі прутня шкіру, поверхневу і глибоку фасції, загальну оболонку, під якоюрозміщуються зверху два кавернозні тіла і знизу - губчасте тіло, посередині якого розміщується отвір сечівника. 

 Робота 5. Препарування сіднично-прямокишкової ямки.

     На вологому препараті таза, вихід якого заповнений мякими тканинами, проводимо поперековий, дещо випуклий до переду, шкірний розріз від одногосідничного горба і до другого. Другий розріз шкіри проводимо під прямим кутом до першого. Утворені чотири клапті обережно відпрепаровуємо і відводимо всторони, очолюючи поверхневу фасції промежини, а потім власну  фасцію промежини. Опісля, збоку  від анального отвору, знаходимо парне заглибленняпризматичної форми, яке заповнене жировою клітковиною, судинами і нервами. Обережно видаляємо клітковину і демонструємо сіднично-прямокишкову ямку.

3) Практичні навички і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.     Яєчник: ворота, поверхні, краї, кінці, брижу, зв’язки.

2.     Маткові труби: лійка, торочки, ампула, отвори.

3.     Матку, її оболонки, порожнину, канал шийки.

4.     Частини маткової труби.

5.     Піхву, її склепіння.

6.     Жіночий сечівник.

7.     Матково-сечоміхурову заглибину.

8.     Матково-прямокишкову заглибину.

9.     Яєчко і його придаток.

10.       Сімяний канатик та сімявиносну протоку.

11.       Частини статевого члена (прутня).

12.       Передміхурову залозу.

13.       Сечівник: його частини, сімяний горбик, маточку і пазуху, сімяні міхурці, сімявиносну протоку та її ампулу.

14.       Мошонку (калитку) з розпрепарованими оболонками яєчка і сімяного канатика.

15.        Показати на вологих препаратах фасції і мязи, які відносяться до сечостатевої діафрагми (передньої) і тазової діафрагми (задньої).

ІІ. СЕМІНАРСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1230-1400 (2 год)

1)Ситуаційні задачи.

Задача 1:  В похилому віці у мужчин дуже часто виникає затруднений сечопуск через стискання одного з відділів чоловічого сечівника. Як пояснити прояв цієївікової патології?

Відповідь:  Це обумовлено звуженням простатичног відділу уретри гіпертрофічним розростанням тканин середньої долі (перешийка) передміхурової залози.

 Задача 2:  У мужчини 35 років виявлено відсутність в калитці правого яєчка. Чим можна пояснити це явище?

Відповідь:  Яєчко розвивається в черевній порожнині, а до періоду народження опускається  через пахвинний канал в калитку. У пацієнта виявлена вродженапатологія - криптоорхізм.

Задача 3:  Хворий 50 років звернувся до лікаря із скаргами на болі промежини в ділянці відхідника. Обєктивно шкіра навколо анального отвору з одного бокугіперемована, при дотику болюча. Патологію якого анатомічного утвору може запідозрити лікар?

Відповідь:  Оскільки по обидва боки від відхідника роміщена сіднично-прямокишкова ямка, що заповнена клітковиною, яка називається парапрокта, то, імовірно, наступило її парапроктальне запалення.

2) Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.        Що належить до жіночих зовнішніх статевих органів?

2.        Чим представлені внутрішні статеві органи жінки?

3.        Будова яєчника, його топографія, функція.

4.        Фіксуючий апарат яєчника.

5.        Будова і топографія маткових труб, їх функція.

6.        Зв’язковий апарат матки.

7.        Будова піхви.

8.        Будова зовнішніх статевих органів жінки.

9.        Форми мінливості і вади розвитку жіночих статевих органів.

10.   Будова жіночого сечівника.

11.   Що відноситься до зовнішніх чоловічих статевих органів?

12.   Що відноситься до внутрішніх чоловічих статевих органів?

13.   Яке функціональне значення чоловічої статевої залози?

14.   Будова, топографія і функція яєчка.

15.   Оболонка яєчка і процес його опускання.

16.   Будова і топографія придатка яєчка.

17.   Сімявиносна притока, її будова, топографія, функція.

18.   Сімяні міхурці, їх будова, топографія, функція.

19.   Як проходить утворення сімявипорскувальної протоки і куди вона впадає?

20.   Будова, топографія і оболонка сімяного канатика.

21.   Будова чоловічого статевого члена.

22.   Які печеристі тіла прутеня Ви знаєте?

23.   Передміхурова залоза, її будова, топографія, функція.

24.   Яка внутрішня будова передміхурової залози, куди відкриваються її вивідні протоки?

25.   Чоловічий сечівник, його будова, особливості, топографія, функція.

26.   Які частини розрізняють у чоловічому сечівнику?

27.   Які протоки і де впадають в простатичну частину сечівника?

28.   Які залози відкриваються в губчасту частину сечівника?

29.   Які розрізняють звуження і розширення сечівника?

30.   Які аномалії розвитку яєчка і чоловічого статевого члена Ви знаєте?

31.   Що таке широка промежина?

32.   Що таке вузька промежина?

33.   Границі і трикутники промежини.

34.   Які шари мязів розрізняють на промежині?

35.   Які границі сіднично-прямокишкової ямки?

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ –1415-1500

Джерела інформації

1) Основні:

1.     Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. – С. 379-386, 363, 356-360;

2.     Анатомия человека / под ред. М.Р.Сапина. - 1987 г. - т. 2. - с. 107-133.

3.     Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. – М.: Медицина, 1991..

4.      Конспект лекції.

5.Матеріали підготовки до лекцій 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/stomat/ptn/1/

6.Матеріали підготовки до практичних занять

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/stomat/ptn/1/

2) Додаткові:

1.     Міжнародна анатомічна номенклатура. Український стандарт. – За ред. І.І.Бобрика. – Київ: Здоров’я, 2001.

2.     3. Кравчук С.Ю. Анатомія людини: в 2-х томах. – Чернівці, 2001. – 320 с.

3.     Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – Ленинград, 1985.

4.     Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. – Львів “Поклик сумління”, 1997. – 269 с. 4. Черкашин С.І. Основи стоматології і щелепно-лицевої хірургії. –Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2003. - 306 с.

5.      Ханц Фениш. Карманный атлас анатомии человека. – Минск, 1996. –464 с.

6.     Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 1999.

Методичну вказівку склали –

проф. І.Є. Герасимюк, доц. П.П.Флекей.

 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

“ 12 ” 06. 2013р.    протокол № 11

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.