Медицина

Методичні вказівки

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 3 курсу медичного факультету

Спеціальність  6.040102 – «Біологія»

 

ЗАНЯТТЯ 14 (практичне – 6 годин)

 

Тема: Вітаміни як компоненти харчування: екзогенні та ендогенні гіповітамінози. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни. Вітаміни як антиоксиданти.

 

Мета: Уміти визначати наявність і кількість вітамінів в препаратах, продуктах, біологічних рідинах, використовувати знання про будову, властивості та біологічну роль коферментних, жиророзчинних вітамінів в організмі.

 

Професійна орієнтація студентів: Водорозчинні вітаміни групи В беруть участь в утворенні коферментів, тому недостатнє надходження їх в організм з їжею має наслідком дефіцит цих кофакторів, порушення активності ферментів, розлади метаболічних процесів. Аскорбінова кислота бере участь в утворенні нейромедіаторів, синтезі кортикостероїдів, в процесах кровотворення, в утворенні колагену. Дослідження вітаміну С в сечі дозволяє визначити забезпеченість ним організму, попередити розвиток авітамінозу.

 

 Методика виконання практичної роботи:

9.00-12.00 год. Виконання практичної роботи відбувається у відповідності з методами біохімічних досліджень лабораторного практикуму з обов’язковим оформленням протоколу і висновком в кінці кожної роботи.

 

Робота 1. Якісні реакції на водорозчинні вітаміни (практикум, роботи № 32, 34, 35, 36, 37).

 

Робота 2. Кількісне визначення вітаміну С в сечі (практикум, робота 40).

 

Робота 3. Проба Ратнера для визначення забезпеченості організму вітаміном С (лінгваль-проба) (практикум, робота 41).

 

Робота 4. Виявити вітамін А (практикум, робота 42)

 

Робота 5. Виявити вітамін Д бромхлороформною пробою (практикум, робота 45.1)

 

Робота 6. Провести якісну реакцію на вітамін Е (практикум, робота 43.1)

 

Робота 7. Провести якісну реакцію на вікасол (практикум, робота 46)

 

Програма самопідготовки студентів

1.     Поняття “провітамін”, “вітамін”, а-, гіпо-, гіпервітаміноз. Класифікація вітамінів.

2.     Будова, властивості, біологічна роль, прояви а-, гіповітамінозів, природні джерела і добова потреба вітамінів В1, В2, В3, В5, В6, В10, В12, біотину (вітаміну Н).

3.     Якісні реакції на вітаміни В1, В2, РР (В5), В6, В12, їх практичне використання.

4.     Будова, хімічні властивості, біологічна роль, природні джерела, добова потреба вітамінів С і Р. Активні форми вітаміну С.

5.     Принцип кулінарної оборобки продуктів з метою збереження вітаміну С.

6.     Методи кількісного визначення вітаміну С в продуктах, біологічних рідинах.

7.     Основні механізми дії, спільні для всіх жиророзчинних вітамінів. Відмінність від водорозчинних вітамінів. Провітаміни.

8.     Будова, властивості, біологічна роль, природні джерела, добова потреба вітамінів А, Д. Е, К, F. Прояви а-, гіпо- та гіпервітамінозу жиророзчинних вітамінів.

9.     Роль вітаміну А в перетворенні зорового пігменту на світлі і в темряві.

10.                      Механізм утворення активних форм вітаміну Д3.

11.                      Якісні реакції на вітаміни А, Д, Е та вікасол, їх практичне значення.

 

Семінарське обговорення теоретичних питань:

- 12.30-14.00 год.

 

Тестові завдання та ситуаційні задачі.

1.                Виділення вітаміну С з сечею становить 10 мг/добу. Чи в достатній мірі забезпечений даний індивідум вітаміном С?

2.                В добовому раціоні було 300 г картоплі та 200 г капусти. Чи забезпечить така кількість продуктів добову потребу вітаміну С?

3.                Чи допоможе введення вітаміну К (чи вікасолу) з ціллю термінової зупинки гострої кровотечі?

4.                Чи вплине механічна жовтяниця на засвоєння жиророзчинних вітамінів?

 

Самостійна робота студентів 

1415 – 1500 год.

Письмове тестування студентів, які не склали контроль за системою «MOODLE», перегляд тематичних навчальних таблиць, тренінг в комп’ютерному класі тестів ліцензійного іспиту «Крок -1» і кафедральної бази тестів, поглиблене вивчення матеріалу тем, винесених на самостійне опрацювання тощо.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію вітамінів, біологічні відмінності між водорозчинними та жиророзчинними вітамінами.

2. Біологічну роль коферментних вітамінів групи В, вітамінів С і Р, біотину та  прояви їх гіповітамінозів в організмі.

3. Біологічну роль жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К і F, прояви їх гіпо- та гіпервітамінозів.

4. Вітаміноподібні речовини та їх вплив на обмін речовин.

5. Антивітамінні препарати, аналоги вітамінів як лікарські засоби.

 

 Студент повинен вміти:

1. Виявляти вітаміни В1, В2, В5, В6 та В12 в  досліджуваних рідинах.

2. Виявляти вітаміни А, Е, Д і вікасол в розчинах.

3. Визначити кількість вітаміну С в сечі. Провести лінгваль-пробу Ратнера, обгрунтьувати за результатами цих досліджень забезпеченість організму вітаміном С

 

Вірні відповіді на тести і ситуаційні задачі:

 

1.     Забезпечення організму вітаміном С недостатнє

2.     Забезпечить. В картоплі 10 мг% вітаміну С, в капусті 30 мг%. Отже, з картоплею надійшло 30 мг, а з капустою 60 мг вітаміну С, в сумі 90 мг.

3.     Не допоможе. Вітамін К та вікасол беруть участь у синтезі факторів зсідання крові, що потребує певного часу.

4.     Розвинеться гіповітаміноз жиророзчинних вітамінів внаслідок порушення процесу травлення та всмоктування жирів із-за нестачі жовчних кислот.

Джерела інформації:

Основні:

1.                Гонський Я. І., Максимчук Т. П., Калинський М. І. Біохімія людини – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002 – С. 107-153.

2.                Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Вінниця: Нова книга, 2011. – С.  481-501.

3.                Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – - С. 399-417.

4.                Біологічна хімія: Лабораторний практикум / За ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 73-91.

5.                Конспекти лекцій.

6.           Веб-сторінка університету:  Матеріали для підготовки до практичних занять

7.           Веб-сторінка університету:  Презентації лекцій

 

Додаткові:

1.                                                                 Клінічна біохімія / За ред. О. Я. Склярова – К.: Медицина, 2006. – 432 с.

2.                                                                 Николаев А. Я. Биологическая химия. – М.: Медицинское информационное агентство. – 2004. –  566 с.

 

 

Методичну вказівку склала ст. викл. Яремчук О.З.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

11 червня 2013 р. протокол № 13

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

29 серпня 2013 р. протокол № 1

 

Oddsei - What are the odds of anything.