Медицина

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять для студентів стоматологічного факультету

 

ЗАНЯТТЯ № 4 (практичне – 6 годин)

 

Тема 1: Катаболізм та біосинтез глікогену. Регуляція обміну глікогену.

 

Тема 2: Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Механізми гормональної регуляції та патологія обміну вуглеводів.

 

Мета: Трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму вуглеводів: функціональні особливості та біологічне значення біосинтезу глюкози (глюконеогенез), синтезу та розпаду глікогену в тканинах. Вміти провести цукрове навантаження та використовувати даний аналіз для діагностики цукрового діабету, контролю його перебігу і лікування.

 

Професійна орієнтація студентів:

Вміст глюкози в крові є основним показником вуглеводного обміну, визначення якого дозволяє діагностувати такі захворювання як цукровий діабет, гострий панкреатит, зміни гормональної активності щитовидної залози, гіпофізу, наднирників. Цукровий діабет є актуальною проблемою сучасної медицини. Метод цукрового навантаження дозволяє діагностувати приховані форми діабету, порушення глікогенутворюючої функції печінки.

 

Методика виконання практичної роботи: 9.00-12.00 год.

Виконання практичної роботи відбувається у відповідності з методами біохімічних досліджень лабораторного практикуму з обов’язковим оформленням протоколу і висновком в кінці кожної роботи.

 

Робота 1. Визачити кількість глюкози в сечі уніфікованим методом «Глюкотест». (практикум, робота 61. 2).

Робота 2. Визначити кількість глюкози в патологічній сечі методом Альтгаузена (практикум, робота 61.3).

Робота 3. Дослідити вплив цукрового навантаження на рівень глюкози в крові. Зобразити одержану криву (практикум, робота 60).

 

Програма самопідготовки студентів до заняття.

 1. Біосинтез глікогену: ферментативні реакції, фізіологічне значення. Регуляція активності глікогенсинтази.

 2. Фосфоролітичний шлях розщеплення глікогену в печінці та м'язах - глікогеноліз:

а) відмінність від гліколізу;

б) біологічна роль та енергетичний баланс глікогенолізу.

 1. Гормональна регуляція обміну глікогену в мязах та печінці.
 2. Спадкові порушення обміну глікогену.
 3. Глюконеогенез: субстрати, метаболічний шлях, біологічне значення.
 4. Незворотні реакції на шляху глюконеогенезу, способи їх коригування.
 5. Глюкозо-лактатний та глюкозо-аланіновий цикли, їх суть і значення.
 6. Механізми та ефекти впливу інсуліну, адреналіну, глюкагону, глюкокортикоїдів, тироксину, гормонів гіпофізу на вуглеводний обмін.

 7. Цукровий діабет: типи, клініко-біохімічна характеристика. Глюкозотолерантний тест, цукрові криві.
 8. Глюкозний нирковий поріг. Глюкозурія, причини, методи визначення глюкози в сечі.

 

Семінарське обговорення теоретичних питань: 12.30-14.00 год.

Крім загальної усної співбесіди, кожен студент проходить «Біохімічний шлях гліколізу» в компютерному класі, використовуючи кафедральну віртуальну програму. Результати оцінки, виставленої програмою, враховуються при оцінюванні семінарської частини заняття.

 

Тестові  завдання та ситуаційні задачі:

 1. У деяких здорових людей після цукрового навантаження через 1,5-2 години спостерігається короткочасне зниження глюкози в крові відносно вихідного рівня. Чи добра це ознака?.

2.      Людина не вживає їжу протягом 10-12 годин. За рахунок яких процесів вміст глюкози в крові залишається на постійному рівні?

 1. Довготривале голодування може спричинити зниження глюкози в крові і енергетичний «голод» головного мозку. Який процес до певної міри запобігає цьому?

 2. У хворого, що страждає гіповітамінозом В1 , у сечі різко підвищився зміст пірувату – проміжного продукту обміну вуглеводів. Який процес вуглеводного обміну порушений у хворого?

А. Глюконеогенез.

В. Глікогеноліз.

С. Аеробне окиснення глюкози.

D. Синтез глікогену.

Е. Перетворення галактози в глюкозу.

 1. У хворого, що тривалий період страждає хронічним ентероколітом, після вживання молока спостерігається метеоризм, болі в животі, діарея. З порушенням синтезу якого ферменту це пов’язано?

А. Амілази.

В. Сахарази.

С. Мальтази.

D. Лактази.

Е. Глікогенсинтази.

 1. Які метаболіти є субстратами для глюконеогенезу?

А. Глюкоза, сахароза.

В. Глюкоза, амінокислоти.

С. Крохмаль, глікоген.

D. Амінокислоти, гліцерол.

Е. Гліцерол, мальтоза.

 1. Частина глюкози після надходження в організм відкладається в печінці та м’язах у вигляді глікогену. Яку функцію виконує глікоген м’язів?

А. Приймає участь у синтезі жирів.

В. Є джерелом енергії при фізичній роботі.

С. Необхідний для синтезу пентоз.

D. Підтримує постійний рівень глюкози в крові.

Е. Сприяє синтезу глікозаміногліканів.

 

Самостійна робота студентів: 14.15–15.00 год.

Письмове тестування студентів, які не склали контроль за системою «Moodle», перегляд тематичних навчальних таблиць, тренінг в комп’ютерному класі тестів ліцензійного іспиту «Крок-1» і кафедральної бази тестів, поглиблене вивчення матеріалу тем, винесених на самостійне опрацювання тощо.

 

Студент повинен знати:

1.      Фосфоролітичний шлях розщеплення глікогену в печінці та м'язах. Регуляція активності глікогенфосфорилази.

2.      Біосинтез глікогену: ферментативні реакції, фізіологічне значення. Регуляція активності глікогенсинтази.

3.      Механізми реципрокної регуляції глікогенолізу  та глікогенезу за рахунок каскадного цАМФ-залежного фосфорилювання ферментних білків.

4.      Цукровий діабетпатологія обміну глюкози.

5.      Гормональна регуляція концентрації та обміну глюкози крові.

6.      Роль адреналіну, глюкагону та інсуліну в гормональній регуляції обміну глікогену в мязах та печінці.

7.      Цукровий діабет: інсулінозалежна та інсулінонезалежна форми.

8.      Клініко-біохімічна характеристика та діагностичні критерії цукрового діабетуглюкозотолерантний тест, подвійне цукрове навантаження.

 

Студент повинен вміти:

1.      Провести цукрове навантаження та пояснити одержані результати.

2.      Визначати вміст цукру в сечі та використовувати цей показник з діагностичною метою при нейроендокринних порушеннях обміну вуглеводів, захворюваннях печінки, нирок.

 1. Аналізувати зміни рівня глюкози крові, механізми її гормонольної регуляції (інсулін, глюкагон, адреналін), патологічні прояви порушень обміну глюкози: цукровий діабет, голодування.

 

Вірні відповіді на тести і ситуаційні задачі:

 1. Рівевнь глюкози може знизитись тому, що у відповідь на цукрове навантаження у здорової людини виділяється підвищена кількість інсуліну, що призводить до короткочасного зниження вмісту цукру. Це добра ознака, свідчення нормальної функції підшлункової залози і печінки.

2.      За рахунок розщеплення глікогену печінки.

 1. Глюконеогенез.

 2. С.

 3. D.

 4. D.
 5. В.

 

Джерела інформації:

А - Основні:

1.      Гонський Я. І., Максимчук Т. П., Калинський М. І. Біохімія людини – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 292-300, 325-334, 184-188.

2.      Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 211-231.

3.      Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С.  166-184.

4.      Біологічна хімія: Лабораторний практикум / За ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С.135-139.

5.      Конспекти лекцій.

6.        Веб-сторінка університету => Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

7.      Веб-сторінка університету => Презентації лекцій.

В - Додаткові:

1.      Клінічна біохімія / За ред. О. Я. СкляроваК.: Медицина, 2006. 432 с.

2.      Николаев А. Я. Биологическая химия. – М.: Медицинское информационное агентство. 2004. –  566 с.

3.      Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі / За ред. О. Я. Склярова. – Львів: Світ, 2006. – 271 c.

 

 

 

Методичну вказівку склала асист. Куліцька М. І.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

11 червня 2013 р. протокол № 13

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

29 серпня 2013 р. протокол № 2

Oddsei - What are the odds of anything.