Медицина

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять для студентів стоматологічного факультету

 

ЗАНЯТТЯ № 10 (практичне – 6 годин)

 

Тема 1: Вітаміни як компоненти харчування: екзогенні та ендогенні гіповітамінози. Водорозчинні (коферментні) вітаміни.

 

Тема 2: Жиророзчинні вітаміни. Вітаміни як антиоксиданти.

 

Мета: Уміти використовувати знання про будову, властивості та біологічну роль вітамінів для пояснення їх практичного застосування для корекції захворювань, пов'язаних з недостатністю їх в організмі. Уміти визначати вміст вітаміну С в сечі, лікарських рослинах, пояснити біологічну роль вітамінів С і Р та використовувати ці знання для профілактики С-вітамінної недостатності. Уміти пояснити роль жиророзчинних вітамінів в обмінних процесах організму, а також в розвитку патологічних станів при їх гіпер- та гіповітамінозах.

 

Професійна орієнтація студентів:

Водорозчинні вітаміни є вихідними речовинами для утворення коферментів, тому недостатнє потрапляння їх з їжею проявляється на синтезі цих кофакторів, що призводить до зміни функцій відповідних складних ферментів, в результаті чого порушується обмін речовин. Аскорбінова кислота бере участь в процесах перетворення ароматичних амінокислот з утворенням деяких нейромедіаторів, в синтезі кортикостероїдів, в процесах кровотворення та утворення колагену. Тому визначення вітаміну С в сечі дає можливість виявити забезпеченість ним організму. Якісні реакції на жиророзчинні вітаміни дозволяють виявити їх наявність в  препаратах, в харчових продуктах. Принципи, покладені в основу якісних реакцій на вітаміни, використовуються і при кількісних визначеннях. Визначення концентрації вітамінів А і Д в окремих органах та тканинах має практичне значення при виявленні гіпервітамінозу.

 

Методика виконання практичної роботи: 9.00-12.00 год.

Виконання практичної роботи відбувається у відповідності з методами біохімічних досліджень лабораторного практикуму з обов’язковим оформленням протоколу і висновком в кінці кожної роботи.

 

Робота 1. Якісні реакції на водорозчинні вітаміни (практикум, роботи 32, 34, 35, 36, 37).

Робота 2. Кількісне визначення вітаміну С в сечі (практикум, робота 40).

Робота 3. Проба Ратнера для визначення забезпеченості організму вітаміном С (лінгваль-проба) (практикум, робота 41).

Робота 4. Виявити вітамін А (практикум, робота 42 ).

Робота 5. Виявити вітамін Д бромхлороформною пробою (практикум, робота 45). 

Робота 6. Провести якісну реакцію на вітамін Е (практикум, робота 43 ).

Робота 7. Провести якісну реакцію на вікасол (практикум, робота 46).

 

Програма самопідготовки студентів до заняття

1.      Класифікація вітамінів.

2.      Будова, властивості, біологічна роль, прояви а-, гіповітамінозу, природні джерела і добова потреба вітамінів В12, В3, В5, В6, В10, В12 і біотину (вітамін Н).

3.      Вітаміноподібні речовини (холін, інозит, параамінобензойна кислота, убіхінон, ліпоєва кислота, вітамін U): будова, біологічна роль.

4.      Вітамінні коферменти.

5.      Якісні реакції на вітаміни В1, В2, РР (В5), В6, В12, їх практичне використання.

6.      Будова, хімічні властивості, біологічна роль, природні джерела, добова потреба вітамінів С і Р. Прояви а- та гіповітамінозу С і Р. Активні форми вітаміну С.

7.      Основні механізми дії, спільні для всіх жиророзчинних вітамінів. Відмінність від водорозчинних.

8.      Будова, властивості, біологічна роль, природні джерела, добова потреба вітамінів А, Д, Е, К і F. Прояви а-, гіпо- та гіпервітамінозу жиророзчинних вітамінів.

9.      Провітаміни. Вікасол, убіхінон.

10.  Роль вітаміну А в процесі перетворення зорового пурпуру на світлі і в темряві.

11.  Механізм утворення активної форми вітаміну Д3.

12.  Антивітаміни нафтохінонів як лікарські засоби.

13.  Якісні реакції на вітаміни А, Д, Е та вікасол.  

 

Семінарське обговорення теоретичних питань: 12.30-14.00 год.

 

Тестові завдання та ситуаційні задачі:

1.      У пацієнта, що тривалий час харчувався полірованим рисом, спостерігається поліневрит, порушення з боку міокарда, секреторної та моторної функцій шлунка. Діагноз – хвороба бері-бері. Недостатність якого вітаміну призводить до розвитку такого стану?

 1. У пацієнта виявлено ознаки ураження шкіри (дерматит), травного тракту (діарея), порушення нервової діяльності (деменція). Причиною цих розладів є:

А. Гіповітаміноз B1.

В. Гіпервітаміноз А.

С. Гіпервітаміноз D.

D. Гіповітаміноз РР.

Е. Авітаміноз В6.

 1. Лікування ерозії емалі розчином вітаміну D3 в олії виявилось неефективним. Порушення чого є причиною незасвоєння цього вітаміну?

А. Слиновиділення.

В. Виділення жовчі.

С. Секреції пепсину.

D. Травлення вуглеводів.

Е. Травлення білків.

 1. Виділення вітаміну С з сечею становить 10 мг/добу. Чи в достатній мірі забезпечений даний індивідум вітаміном С?
 2. Пацієнт скаржиться на втрату здатності розрізняти предмети в сутінках, хоча вдень він бачить нормально. Причиною цього є :

А. Гіповітаміноз А.

В. Гіпервітаміноз А.

С. Дефіцит Г-6-ФДГ.

D. Гіповітаміноз РР.

Е. Гіпервітаміноз D.

 1. У хворого гостра кровотеча. Чи допоможе введення вітаміну К (чи вікасолу) з ціллю термінової зупинки кровотечі?
 2. Вітамін А приймає участь у процесах темнового зору завдяки фоторецепторному білку родопсину, який складається з білкової частини опсину та хромофору – однієї х форм вітаміну А, а саме:

А. Ретинолу.

В. Дегідроретинолу

С. Бета-каротину.

D. Ретиноєвої кислоти.

Е. Цис-ретиналю.

 1. У хворого механічна жовтяниця. Чи вплине це на засвоєння жиророзчинних вітамінів?
 2. У класичних дослідах голуби, яких утримували на особливій дієті, втрачали координацію рухів і здатність утримувати тіло в рівновазі. Вміст пірувату в крові і мозку цих птахів істотно перевищував нормальний. Такий стан минав, якщо голубів годували м’ясом або чорним хлібом. Поясніть, які біохімічні порушення призводять до захворювання.

 

Самостійна робота студентів: 14.15–15.00 год.

Письмове тестування студентів, які не склали контроль за системою «Moodle», перегляд тематичних навчальних таблиць, тренінг в комп’ютерному класі тестів ліцензійного іспиту «Крок-1» і кафедральної бази тестів, поглиблене вивчення матеріалу тем, винесених на самостійне опрацювання тощо.

 

Студент повинен знати:

1.      Класифікацію вітамінів та відмінності між водорозчинними та жиророзчинними вітамінами.

 1. Біологічну роль вітамінів групи В та прояви гіповітамінозів в організмі.
 2. Вітаміноподібні речовини та їх вплив на обмін речовин.
 3. Використання вітаміноподібних препаратів в лікуванні захворювань.
 4. Будову, хімічні властивості та біологічну роль вітаміну С.

6.      Будову, хімічні властивості та біологічну роль жиророзчинних вітамінів.

 

Студент повинен вміти:

1.      Якісно виявляти вітаміни В1, В2, В5, В6 та В12 в досліджуваних рідинах.

 1. Визначати вміст вітаміну С у сечі.
 2. Якісно виявляти жиророзчинні вітаміни в досліджуваних рідинах.

 

Вірні відповіді на тести і ситуаційні задачі:

1.      Вітаміну В1.

 1. D.
 2. В.
 3. Забезпечення організму вітаміном С недостатнє.
 4. А.
 5. Не допоможе. Вітамін К, та вікасол беруть участь у синтезі факторів згортання крові, що потребує певного часу.
 6. Е.
 7. Розвинеться гіповітаміноз жиророзчинних вітамінів внаслідок порушення процесу травлення та всмоктування жирів із-за нестачі жовчних кислот.

 8. Нестача тіаміну. Оскільки цей вітамін у вигляді активної форми ТПФ (тіамінпірофосфат) входить до складу піруватдегідрогеназного комплексу, то нестача вітаміну В1 призводить до зниження активності цього мультиензимного комплексу і, відповідно, до підвищення концентрації піровиноградної кислоти у крові та мозку.

 

Джерела інформації:

А - Основні:

1.      Гонський Я. І., Максимчук Т. П., Калинський М. І. Біохімія людини – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 107-153.

2.      Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 481-501.

3.      Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С.  399-417.

4.      Біологічна хімія: Лабораторний практикум / За ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 73-91.

5.      Конспекти лекцій.

6.        Веб-сторінка університету => Матеріали для підготовки студентів  до практичних занять.

7.      Веб-сторінка університету => Презентації лекцій.

В - Додаткові:

1.     Клінічна біохімія / За ред. О. Я. СкляроваК.: Медицина, 2006. 432 с.

2.     Николаев А. Я. Биологическая химия. – М.: Медицинское информационное агентство. 2004. –  566 с.

3.     Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі / За ред. О. Я. Склярова. – Львів: Світ, 2006. – 271 c.

 

 

 

Методичну вказівку склала асист. Куліцька М. І.

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

11 червня 2013 р. протокол № 13

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

29 серпня 2013 р. протокол № 2

Oddsei - What are the odds of anything.