Медицина

На практичниій частині заняття важливо використовувати комунікативні навички під час ку рації пацієнтів

Важливі моменти проведення практичної частини заняття:

На практичниій частині заняття важливо використовувати комунікативні навички під час курації пацієнтів.

Стандартні алгоритми застосування комунікативних навичок студентів при вивченні акушерства та гінекології.

Збір анамнезу у вагітних та роділь

-Привітатись та назвати себе;

 -  Привітний вираз обличчя, лагідний тон розмови.

- Уточнити, як звертатись до пацієнтки, встановити контакт;

   -  Коректне опитування, особливо стосовно інтимних деталей анамнезу;

   - Закінчити бесіду, подякувати за спілкування, побажати благополучного перебігу та завершення вагітності.

 

Фізикальні методи обстеження

-Привітатись та назвати себе;

 -  Привітний вираз обличчя, лагідний тон розмови.

 -Пояснити необхідність обстеження, його мету.

- Пояснити деталі  обстеження, їх безпечність, можливі відчуття  при цьому. 

- Вимити руки, одягти рукавички. Перед зовнішнім акушерським обстеженням - зігріти руки.

Провести обстеження

-Повідомити про завершення обстеження.

 

Повідомлення результатів обстеження

-Привітатись та назвати себе;

-  Привітний вираз обличчя, лагідний тон розмови.

 -Пояснити, який аналіз Ви  будете інтерпретувати, про що він може свідчити.

-Повідомити результат аналізу, в доступній формі пояснити його.

-У разі наявності патологічних змін заспокоїти пацієнтку, повідомити про подальші дії.

-Запевнити у позитивних змінах та сприятливому прогнозі  при  виконанні всіх лікарських рекомендацій.

 

Планування і прогнозування результатів консервативного лікування

Після встановлення діагнозу, плануючи лікування,  лікар повинен:

-         Словами, виразом обличчя створити атмосферу довіри.

-         Повідомити про необхідність кожного конкретного призначення.

-    Повідомити про очікуваний результат від кожного призначення.

-         Повідомити, що лікування не завдасть хворій зайвих страждань, не вплине негативно на  жодну із функцій жіночого організму.

-         Запевнити пацієнтку, що всі призначення будуть виконані вчасно, а від неї вимагається ретельного виконання рекомендацій.

-         Отримати інформовану згоду пацієнтки на проведенння лікування.

 

-         При  повідомленні прогнозу лікування.

-         Привітатись, розпитати про самопочуття, настрій.

      -     Стежити за інтонацією голосу, вона повинна відповідати тому, що Ви хочете сказати,.

-         При сприятливому прогнозі висловити задоволення,  вербально та приємним виразом обличчя, інтонацією переконати пацієнтку у цьому.

-         У разі несприятливого прогнозу  вербально заохочувати пацієнтку до боротьби з хворобою, відмічати кожен позитивний симптом. Інтонації та вираз обличчя не повинні бути підкреслено оптимістичні, оскільки це може викликати недовіру.

-         При агресивній поведінці  спокійно себе вести,  вербально підтримати кожний крок пацієнтки, спрямований на боротьбу із хворобою.

-          Переконайтесь, що у пацієнтки не залишилось незрозумілих питань. Завершуючи розмову, ще раз підкресліть позитивні зміни.

 

Зміни в методичні вказівки внесені на Веб-сторінку кафедри.

 

При здачі ОСКІ студентами 5 курсу  медичного факультету ( ІХ семестр)  були внесені

обов’язкові елементи комунікативних навичок: 

1 Скарги та анамнез у вагітних.

 -Привітатись та назвати себе;

 -  Привітний вираз обличчя, лагідний тон розмови.

- Уточнити, як звертатись до пацієнтки, встановити контакт;

   -  Коректне опитування, особливо стосовно інтимних деталей анамнезу;

   - Закінчити бесіду, подякувати за спілкування, побажати благополучного перебігу та завершення вагітності.

 

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект