Медицина

Наукові інтереси. У листопаді 2012 року Манащук Н.В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клінічна...

Наукові інтереси.

У листопаді 2012 року Манащук Н.В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та імуномодулятора при лікуванні захворювань пародонта у хворих з хронічними колітами різної етіології» по спеціальності 14.01.28 «клінічна фармакологія».

Приймаю активну участь в організації щорічних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології в стоматології».

Здійснюю керівництво студентських наукових робіт по програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Беру активну участь в роботі Всеукраїнських наукових конференцій.

Є автором більше 30 науково-педагогічних праць, 2 патентів України та 1 інформаційного листа.

Займаюся вивчення стану тканин пародонта при різних соматичних патологіях.

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект