Медицина

Методична вказівка для студентів

Методична вказівка для студентів

ЗАНЯТТЯ № 2  (практичне6 год.)

Теми: 1. Вітання. Форми вітань.

           2. Знайомство.

           3. Складання діалогів. Інтонація.

Мета: вивчити основні способи вітання і прощання українською мовою; навчитися знайомитися з українськими студентами; будувати діалоги і використовувати їх у власному мовленні при знайомстві.

Професійна орієнтація студентів: професійне спілкування

Методика виконання практичної роботи.

І. Вітання. Форми вітань.

Робота 1.

- Вивчення  лексики до складання вітань.

- Складання вітань.

- Використання вітань у власному мовленні.

- Читання та правильне інтонування слів.

ІІ. Знайомство.

          -   Вивчення лексики до складання діалогів при знайомстві.

- Усне складання діалогів при знайомстві.

- Використання діалогів при знайомстві.

- Читання та правильне інтонування слів.

 

Робота 3-5.

-         Складання  діалогів на основі запропонованих.

-         Складання запитань до свого товариша.

-         Будувати відповіді на запитання.

ІІІ. Складання діалогів. Інтонація.

Робота 6.  Будування діалогів.

Робота 7. Інтонація  питальних та стверджувальних конструкцій.

Програма самопідготовки студентів

І. Вітання. Форми вітань.

1. Вивчити лексику до складання вітань.

Вечір, ранок, день, добрий,  доброї,  доброго, привіт, здрастуй, здоров, вітаю.

2. Із вказаних підручників (1; 2) вивчити основні формули вітання і прощання українською мовою.

3. Прочитати і записати форми вітань  у зошитах (1, 14-15, 21, 22, 29; 2, 13), засвоїти їх.

Формули вітання

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Добрий день!
Дозвольте Вас привітати!
Від імені... дозвольте привітати...

Доброго ранку!
Добрий день!
Доброго дня!
Добрий вечір!
Здрастуйте!

Доброго ранку!
Добрий день!
День добрий
Доброго дня!
Добридень!
Добрий вечір!
Вечір добрий!
Добривечір!
Привіт!
Салют!
Вітаннячко!
Моє Вам шануваннячко!
Шануваннячко!
Здрастуй!
Здоров був!
Здорово!
Вітаю!
Скільки літ!..
Наше Вам!
...

 

ІІ Знайомство.

1. Скласти діалоги на основі запропонованих (2, 13), ставити запитання до свого товариша, відповідати на них.

ІІІ Складання діалогів. Інтонація.

      1. Будувати діалоги.

Читайте діалог

-Ви розмовляєте  українською мовою?

- Так, я розмовляю українською мовою.

-Як він читає?                      

- Він читає добре.

-Він каже, що я читаю добре.

-Де ти навчаєшся?               

 - Я навчаюсь в університеті.

-Що ти вивчаєш?                

- Я вивчаю українську мову.

 

2. Правильно інтонувати питальні та стверджувальні конструкції (1,86-87)

Семінарське обговорення теоретичних питань

Зразки тестових завдання та ситуаційних задач.

 

1.     Як вітаються вдень?

А) добрий день;

В) до побачення;
С) до зустрічі;

D) на добраніч.

2.     Як вітаються вдень?

А) доброго ранку;

В) добридень;
С) як справи?;

D) до зустрічі.

3.     Як вітаються ввечері?

А) добрий день;

В) добрий вечір;
С) доброго ранку;

D) на все добре.

4.     У якому рядку є форма привітання?

А) до побачення;

В) добрий день;
С) до зустрічі;

D) на все добре.

5.     У якому рядку є форма привітання?

А) привіт;

В) як справи?;
С) до побачення;

D) на добраніч.

6.     У якому рядку є форма привітання?

А) добрий вечір;

В)  до побачення;
С) до зустрічі;

D) щасливо.

7.     Які запитання потрібно поставити при знайомстві?:

А) де працює Віктор?;

В) що ти любиш?;

С) це ваш дім?;

D) це твоя газета?

8.     Які запитання потрібно поставити при знайомстві?:

А) що замовляє Ірина?;

В) ти студент?;
С) де знаходиться лікарня?;

D) куди ти ідеш?

9.     Як потрібно відповідати при знайомстві?:

А) мене звати Оксана;

В) на столі лежать книги;
С) ось зошит;

D) Антон пише лист.

10.                       Як потрібно відповідати при знайомстві?:

А) так, я студент;

В) речі лежать тут;
С) її стіл стоїть праворуч;

D) Іван працює у лікарні.

11.                       Які запитання потрібно поставити при знайомстві?:

А) де працює Віктор?;

В) що ти любиш?;

С) це ваш дім?;

D) Це твоя газета?

12.                       Як потрібно відповідати при знайомстві?:

А) ввечері Ахмед слухає радіо;

В) я навчаюся в університеті;
С) Ніна купує ліки в аптеці;

D) на уроці ми пишемо, читаємо, відповідаємо на запитання викладача;

13.                       У котрому рядку інтонаційна конструкція відповідає реченню «Це вікно?»

А) _ _ ↑;

B) _ _ _ _ _ _ _ _↓;

C) _ _ _ _↓;

D) _ _ _ ↓.

14.                       У котрому рядку інтонаційна конструкція відповідає реченню «Максим студент?»

А) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ↑;

B) _ _ _ _ _ _ _ _↑;

C) _ _ _ _↑;

D) _ _ _ ↓.

 

Вихідний рівень знань та вмінь

Студент повинен знати:

1. Українські формули вітання і прощання.

2. Діалог при знайомстві.

3. Інтонація питальних і стверджувальних речень.

Студент повинен вміти:

1. Вітатися і прощатися по-українськи.

1.     Ставити запитання .

2.     Відповідати на поставлені запитання.

3.     Будувати діалоги на запропоновану тему.

4.     Правильно інтонувати питальні і стверджувальні речення.

 Відповіді на тести і ситуаційні задачі

   1. А

2.     В

3.     В

4.     В

5.     А

6.     А

7.     В

8.     В

9.     А

10.    А

11.    В

12.    В

13.    А

14.    В

Джерела інформації:

А. Основні: 1. Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова. Практичний курс для іноземців: Посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

2.  Майданюк І.З., Лазарчук Л.Ю. Українська мова. Збірник вправ і завдань (робочий зошит для студентів-іноземців):Частина1.– Тернопіль: Мандрівець, 2005 – 120 с.

3. Тишковець М.П., Кривоус М.Б. Тести з української мови як іноземної. – Тернопіль, 2007. – 162 с.

В. Додаткові: 1. Альбіна С.В., Оникович Г.В., Шатенко Я.С.-М. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси. – Київ, 1998. – 150с.

2. Джура М. Вивчаймо українську мову. – Львів, 2007.– 210 с.

3. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна у кросвордах. – Тернопіль, 2008. – 32 с.

4.  Українська мова для молодших класів. Правила. Таблиці. Приклади._– Донецьк, 2001.

 

Методичну вказівку склали к.ф.н. Тишковець М.П., викладач Гайда О.М.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

30  червня  2011р., протокол № 1

 

 

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект